متعاقب ابلاغ سياست‌هاي کلي تأمين اجتماعي در مورخه 21/01/1401 از سوي مقام معظم رهبري (مدظله&zwnj بیشتر...
حق بر تأمين اجتماعي از حق‌هاي بنيادين بشر محسوب مي‌شود که در اسناد ‌‌بين‌ال بیشتر...
سياست‌گذاران و تصميم‌گيرندگان نظام سلامت در تمام دنيا با محدوديت منابع و نيازهاي نامحدود ا بیشتر...

آخرین اخبار

رویداد های پیشرو