فهرست فراخوان ها ها


فراخوان ملی "جمع‌سپاری طرح‌ها و ایده‌ها در خصوص نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم" برگزار می‌شودبه گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، موسسه عالی پژوهش همزمان با هفته پژوهش و فناوری ماموریت یافته است تا فراخوان ملی در خصوص جمع‌سپاری طرح ها و ایده ها در زمینه "نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم" را برگز ...

ادامه
فراخوان ملی جمع‌سپاری طرح‌ها و ایده‌ها در خصوص نظام متمرکز تامین اجتماعی برای آحاد مردم

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با همکاری معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی اقدام به برگزاری فراخوانی با عنوان «روایتگری ارائه خدمات در سایه همه‌گیری کرونا در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی» کرده است.به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در این فراخوان روایتگری؛ آثار (یادداشت، حداکثر در 1000 کلمه یا فیلم، حداکثر در سه د ...

ادامه
فراخوان «روایتگری ارائه خدمات در سایه همه‌گیری کرونا در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی»

 براساس اعلام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و نظر به استقبال فرهیختگان و همکاران محترم برای شرکت‌ در مسابقه، مهلت ارسال آثار به مسابقه‌ ویژه کارکنان سازمان تامین اجتماعی تا 15 دی‌ماه تمدید شد.مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در نظر دارد به پاس گرامیداشت هفتۀ پژوهش با همکاری ادارۀ کل آموزش و پژوهش سازمان تأمین اجتماعی با طرح سؤالی پژوه ...

ادامه
مهم‌ترین مسئله‌ای که در حوزۀ فعالیت خود در سازمان تأمین اجتماعی با آن روبرو هستید و انجام پژوهش در خصوص آن را مفید می‌دانید چیست؟

با توجه‌ به اینکه مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام طرح‌های پژوهشی در خصوص بررسی تاریخ شفاهی و تبیین وضع موجود و راهکارهای بهبود عملکرد صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز را به سفارش این صندوق در دستور کار دارد، فراخوان پروپوزال برای سه عنوان پژوهشی به شرح زیر اعلام می‌شود.تاریخ شفاهی پیدایش و فعالیت صندوق حمایت و بازنشستگی آینده&z ...

ادامه
فراخوان گروه بیمه‌های اجتماعی و محاسبات مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

فراخوان گروه رصد و ارزیابی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعیموسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 7 طرح جدید را در گروه رصد و ارزیابی با عناوین زیر به فراخوان گذاشته است. پژوهشگران محترم می‌توانند با رعایت شرایط زیر نسبت به تهیه و ارسال پروپوزال برای هریک از این عناوین اقدام نمایند:متقاضیان محترم باید پروپوزال خود را در الگوی پروپوزال موسسه، که در سایت مؤسسه ...

ادامه
فراخوان گروه رصد و ارزیابی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

تمدید شد/ فراخوان مقاله‌نویسی برای فصلنامه تأمین اجتماعیدر پی ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری،فصلنامه تامین اجتماعی در نظر دارد در محورهای ذیل با پژوهشگران قرارداد تحریر مقالۀ علمی منعقد کند: مبانی فقهی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در حوزۀ بیمه‌ای؛مبانی حقوقی سیاست‌های کلی تأمین اجتماع ...

ادامه
تمدید شد/فراخوان مقاله‌نویسی برای فصلنامه تأمین اجتماعی

از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی 74 طرح پژوهشی به فراخوان گذاشته شد.در پی ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به عنوان بازوی علمی، پژوهشی و عقل منفصل سازمان تامین اجتماعی 74 طرح پژوهشی را در 14 محور به فراخوان گذاشته است.پژوهشگران علاقه‌مند می‌توانند با مراجعه به سایت موسسه و گروه پژوهشی ...

ادامه
تمدید شد/ فراخوان 74 طرح پژوهشی در پی ابلاغی سیاست‌های تامین اجتماعی

فراخوان گروه مدیریت،حکمروایی و فناوری در پی ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعیدر پی ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 74 اولویت پژوهشی را در وبسایت مؤسسه به آدرس www.ssor.ir به فراخوان گذاشته است. در این میان، باتوجه‌ به حوزۀ ‌تخصصی آن مجموعه، عناوین پژوهشی تعیین‌شده در حوزه ...

ادامه
فراخوان گروه مدیریت،حکمروایی و فناوری در پی ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

دومین فراخوان گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیمؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 10 طرح با عناوین زیر در حوزۀ درمان را به فراخوان گذاشته است. پژوهشگران محترم می‌توانند با رعایت شرایط زیر نسبت به تهیه و ارسال پروپوزال برای هریک از این عناوین اقدام نمایند:متقاضیان محترم باید پروپوزال خود را در الگوی پروپوزال موسسه، که در سای ...

ادامه
دومین فراخوان گروه سیاستگذاری و اقتصاد سلامت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

فراخوان گروه حقوق عمومی و اجتماعی در پی ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعیدر پی ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی 74 اولویت پژوهشی را در وبسایت مؤسسه به آدرس www.ssor.ir به فراخوان گذاشته است.در این میان، باتوجه‌ به حوزۀ ‌تخصصی آن مجموعه، عناوین پژوهشی تعیین‌شده در حوزه گروه ...

ادامه
فراخوان گروه حقوق عمومی و اجتماعی در پی ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی