تصویب قانون تشکیل انجمن توان‌بخشی


قانون تشکیل انجمن توان‌بخشی در سال 1346 تصویب شد.


و اساس‌نامه انجمن در 28 اردیبهشت 1347به تصویب رسید.


تصویب قانون تشکیل انجمن توان‌بخشی

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.