بررسي وضعيت فقر و نابرابري در ايران: در بازه زماني ‎1380 تا ‎1398


موسسه عالی پژوهش به منظور طراحی یک بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت فقر و نابرابری کشور، رصد مستمر و مدرن وضعیت فقر در کشور و شناسایی ساختار فقر، توزیع ملی و منطقه ای آن و روند تغییرات آن و همچنین اتخاذ سیاست های فقرزدایی مبتنی بر منطقه و نیاز جامعه هدف، از حدود یک سال پیش پژوهشی با عنوان "بررسی وضعیت فقر و نابرابری در ایران طی سالهای 1380-1398 را در دستور کار خود قرار داده است. این پژوهش که در دوره زمانی 18 ساله (1380-1398) ، به بررسی وضعیت فقر (مطلق و چندبعدی) و وضعیت نابرابری (شاخص های ضریب جینی، اتکینسون، تایل و آنتروپی عمومی کشور) در دوره زمانی 1380 تا 1398 می پردازد، علاوه بر اینکه تحلیل جامعی از ساختار منطقه ای فقر کشور در 18 سال گذشته ارائه می دهد، با در اختیار قرار دادن روش و نحوه سنجش فرصت دستیابی به بانک اطلاعاتی جامع رصد فقر و نابرابری را با امکان به روزآوری آن در سال های آتی فراهم می آورد. همچنین با بهره گیری از آخرین متدهای جهانی محاسبات فقر، خط فقر در این دوره زمانی ویژه خط فقر سال 1398 را محاسبه و اعلام کرده است.


برچسب ها
 فقر   نابرابری   رصد   موسسه عالی پژوهش   تامین اجتماعی 


بررسي وضعيت فقر و نابرابري در ايران: در بازه زماني ‎1380 تا ‎1398

موءلف : موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.