گروه پژوهشی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت


گروه پژوهشی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

گروه پژوهشی سیاستگذاری و اقتصاد سلامت از همان ابتدای تأسیس مؤسسه با نام گروه پژوهشی «بررسی‌های اقتصاد بهداشت و درمان» و با هدف تصمیم‌سازی برای بزرگترین خریدار و دومین عرضه کننده خدمات درمانی کشور، یعنی حوزه درمان سازمان تامین اجتماعی آغاز به کار نموده است. انجام طرح های پژوهشی کاربردی، توسعه‌ای و بنیادی در زمینه‌های بالینی، اقتصاد سلامت، سیاستگذاری و مدیریت سلامت در سطوح خرد و کلان در حوزه فعالیت گروه قرار دارد. محورهای پژوهشی گروه در حوزه‌های توسعه بیمه‌های سلامتی، عدالت در سلامت، کیفیت خدمات و مراقبت‌های درمانی، راهنماهای بالینی، خرید راهبردی خدمات درمانی، فن‌آوری سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی، بیماری‌های شایع و مزمن، مصرف خدمات، هزینه خدمات درمانی، تعرفه های خدمات درمانی، نظام‌های پرداخت، ارائه خدمات درمانی، مدیریت منابع سلامت، مدیریت مراکز درمانی، فساد و تقلب در حوزه سلامت، حوادث شغلی، نقص عضو و ازکارافتادگی (حوزه کمیسیون های پزشکی)می‌باشد.

مشاورعلمی گروه: علی اکبر فضائلی، هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران