شصت و پنجمین شماره فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد


شصت و پنجمین شماره فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد

شصت و پنجمین شماره فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در این شماره از فصلنامه مقالات زیر ارائه شده است:

رصد بازنمایی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در محتوای نوشتاری رسانه‌های داخلی

هدف از تحریر این مقاله، «رصد گفتمان و بازنمایی سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در محتوای نوشتاری رسانه‌های داخلی»، به منظور «آگاهی از میزان مباحث مطرح شده درخصوص سیاست‎های مذکور در رسانهه های مورد مطالعه و ارائه مدلی برای ایجاد، ارتقاء و استمرار گفتمان حاکم بر سیاست‎های کلی تامین اجتماعی در جامعه در محدوده مورد نیاز است».

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد منابع عمده انتشار مطالب، سخنان و یا مصاحبه‌های مسئولان «سازمان تأمین اجتماعی» و «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بوده و دیگر صندوق‌های بازنشستگی نقش ناچیزی در رسانه‌ای کردن و تولید گفتمان سیاست‌های کلی داشته‌اند. هم‎چنین، در این تحقیق، مدلی برای «روش تولید، تقویت و استمرار گفتمان سیاست‎های کلی تأمین اجتماعی» ارائه شده؛ که با استفاده از آن می‎توان ضمن رصد گفتمان مذکور، اندازه آن‎را در حد لازم و کافی مورد نیاز، تنظیم و هدایت کرد.

طراحی الگوی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی (پیشگیری،کشف و برخورد)

با‌توجه‌به اهمیت موضوع تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی، هدف از این تحقیق طراحی الگوی مقابله با تقلب و تخلف پزشکی در سازمان تأمین اجتماعی (پیشگیری، کشف و برخورد) است. این پژوهش مطالعه‌ای ترکیبی است که به روش کیفی –کمی و در سه مرحله انجام شد. نتایج این مقاله نشان می‌دهد مدیریت مشارکتی دولت با سازمان تأمین اجتماعی، به‌عنوان متولی سلامت در امر تعرفه‌گذاری و به‌طبع آن افزایش قدرت نظارتی سازمان بیمه­‌گر از طریق تعریف شاخص­‌های دقیق و قابل‌اندازه‌گیری به‌منظور ارزیابی عملکرد ارائه­‌کنندگان، می‌­تواند تا حد زیادی موارد بروز تقلب و تخلف را کاهش دهد.

بررسی اثرات نگرش و ادراک شاغلین بر رفتار بیمه درمان تکمیلی آنان

استفاده از پوشش‌­های بیمه‌­ای درمان تکمیلی، خدمات درمانی را مقرون‌به‌صرفه نموده و به بیمه‌شدگان کمک می­‌کند تا به‌­نحو مناسبی ازاین‌گونه خدمات استفاده کنند. پژوهش حاضر تلاش دارد تا اثرات نگرش و ادراک شاغلین بخش­‌های عمومی و خصوصی بر رفتار بیمه درمان تکمیلی آنان را موردمطالعه و بررسی قرار دهد. بنا‌بر یافته‌­های این پژوهش، هرچه نگرش و ادراک افراد نسبت به بیمه­‌های درمان تکمیلی بهبود و تقویت شود، به همان میزان می­توان شاهد رشد و توسعه این قبیل بیمه­‌ها در سطح جامعه هستیم.   

بررسی عوامل موثر بر اشتغال در حوزه تعاونی های کشاورزی و تاثیرآن بر منابع بیمه ای سازمان تامین اجتماعی

این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال تعاونی‌­های کشاورزی در ایران می­‌پردازد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار سرمایه‌­گذاری تعاونی‌­های موردبررسی و شاخص تورم بر اشتغال است همچنین بر اساس مدل برآوردی، افزایش دستمزد در سایر استان‌ها منجر به اثر منفی و معنادار در اشتغال استان i می‌شود به‌ این‌ صورت که با افزایش دستمزد بخش تعاونی کشاورزی سایر استان‌ها، اشتغال تعاونی کشاورزی در استان i نیز مانند اثرات مستقیم کاهش می‌­یابد. در بخش پایانی این مطالعه با‌‌توجه‌‌به اهمیت سیاست­‌های ابلاغی رهبری، به برآورد و بررسی تأثیر اشتغال تعاونی­‌های کشاورزی بر بهبود منابع بیمه­‌ای سازمان تأمین اجتماعی با استفاده از روش OLS پرداخته می‌­شود. نتایج حاکی از آن است که باوجوداینکه تأثیر اشتغال بر منابع بیمه‌­ای مثبت است اما منابع بیمه‌­ای کمتر از اشتغال تعاونی­‌های کشاورزی­ افزایش می‌­یابد.

سیاست تغییر نرخ جایگزینی و تعیین استراتژی بهینه اصلاحات پارامتریک سازمان تأمین اجتماعی

هدف این تحقیق ارائه استراتژی بهینه اصلاحات پارامتری و بررسی تأثیر کاهش نرخ جایگزینی در تعیین مقادیر بهینه نرخ حق‌بیمه و سن بازنشستگی نرمال، در چارچوب مدل‌های توازن خودکار است. یافته‌های تحقیق حاکی از این است که پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی، در گروی افزایش 9‌درصدی نرخ حق‌بیمه و افزایش سن بازنشستگی نرمال مردان و زنان به میزان 02/5 سال در دوره 20 ساله آتی است. اتخاذ سیاست اصلاح نرخ حق‌بیمه و سن بازنشستگی، همراه با کاهش 10‌درصدی نرخ جایگزینی، می‌تواند با بهبود وضعیت نقدینگی صندوق، روند افزایش نرخ حق‌بیمه و سن بازنشستگی را کند نماید. به‌طوری‌که نرخ حق‌بیمه تا 8% و سن بازنشستگی تا 87/3 سال رشد می‌یابد.

تأثیر برنامه‌های تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم

یشگیری از جرم بعد از ناکارآمدی شیوه‌های کیفری از جانب دولت‌ها پذیرفته شد و بر همین اساس برنامه‌ریزی‌های مناسبی توسط کشورها در‌این‌راستا معمول و با تفویض اختیار، متناسب با شرح وظایف سازمان‌ها، موضوع توسط آنها پیگیری می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی با اجرای برنامه‌های خود به‌نوعی در راستای کنترل جرم کمک می‌نماید، هدف این پژوهش، پی‌بردن به میزان تأثیر برنامه‌های تأمین اجتماعی در پیشگیری از جرم است.

بر اساس یافته‌ها خدمات تأمین اجتماعی در سه حوزه 1-خدمات بیمه‌ای،2-خدمات حمایتی و توان‌بخشی و 3- خدمات امدادی، در پیشگیری از وقوع ریشه‌های جرائم مانند فقر، بیکاری و ... مؤثر بوده و کمک شایانی به دستگاه‌های متولی در پیشگیری از وقوع جرم خواهد نمود. نهاد تأمین اجتماعی می‌تواند با رویکردی جدید و با هدف کاهش وقوع جرائم برنامه‌های خود را تنظیم و با عقد تفاهم‌نامه با سایر سازمان‌ها، کارآمدتر از گذشته و با بهره‌گیری از ظرفیت موجود در راستای پیشگیری از وقوع جرائم قدم بردارد.

جهت مشاهده توضیحات تفصیلی و دریافت مقالات به سامانۀ فصلنامۀ تأمین اجتماعی به آدرس qjo.ssor.ir مراجعه کنید.


برچسب ها
 فصلنامه   تامین اجتماعی   موسسه عالی پژوهش 

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.