شصت و چهارمین شماره فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد


شصت و چهارمین شماره فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد

شصت و چهارمین شماره فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در این شماره از فصلنامه مقالات زیر ارائه شده است:

  • تحلیل پایداری مالی صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی با استفاده از پویایی‌های سیستم در افق زمانی 1430

نظر به نقش مهم صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در توسعه و رفاه اجتماعی کشور، توجه به پایداری آن ضروری است. ارزیابی پایداری سیستم‌های بازنشستگی ازجمله مسائل  پیچیده‌ای است که به‌دلیل تعدد متغیرهای تأثیرگذار و تغییر متغیرها در بلندمدت نمی‌توان آنها را به‌سادگی مطالعه و تحلیل نمود.  هدف این مقاله تحلیل پایداری مالی صندوق مزبور در افق زمانی 1430 است، که با استفاده از اطلاعات و آمار سازمان تأمین اجتماعی و پیش‌بینی تعداد بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، مدلی بر پایه پویایی‌های سیستم، طراحی و به کمک آن پایداری صندوق بازنشستگی بررسی و تحلیل شده است.

  • نقش حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی در کاهش فقر و محرومیت‌زدایی؛ بینش‌های مفهومی و نظری

نظام تأمین اجتماعی چندلایه شامل سه لایه بیمه‌ای، حمایتی و تکمیلی است که در سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است. در این مقاله تمرکز بر لایه حمایتی است و با ‌توجه ‌به اهمیت لایه حمایتی در کاهش فقر و محرومیت‌زدایی، به بینش‌های مفهومی و نظری این حوزه پرداخته است.

  • پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت در ایران: مرور حیطه‌ای موانع و راهکارهای عملیاتی

هدف از این مطالعه شناسایی و تبیین موانع و راهکارهای عملیاتی برای پیاده‌سازی EHR در نظام سلامت ایران است. در این مقاله پایگاه‌های اطلاعاتي داخلی SID، مگیران، ایرانداک، و پایگاه‌های انگلیسی‌زبان PubMed, Scopus, Web of Science ProQuest و Google scholar بررسی شدند.

  • بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی (اداره کل تأمین اجتماعی شهرستان‌های استان تهران)

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت نقدینگی سازمان تأمین اجتماعی در محدوده اداره کل شهرستان‌های استان تهران است. عوامل گسترش ساختار مدیریت نقدینگی ، برنامه‌ریزی اقتضایی، صرفه‌جویی، کنترل داخلی، مطالبات، درآمد حق‌بیمه و تعهدات متغیرهای مستقل و مدیریت نقدینگی متغیر وابسته این تحقیق است.

  • بررسی وضعیت پایداری مالی نظام بازنشستگی ایران

زمانی که ریسک‌های جمعیتی، مانند کاهش نیروی کار و ریسک‌های اقتصادی مانند کسری مالی صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد، نیاز به سازوکارهایی جهت بهبود پایداری مالی سیستم در بلندمدت احساس می‎شوند. بر اساس نتایج این مطالعه، تغییر شیوه محاسبه حقوق بازنشستگي و افزایش سال‌های پرداخت حق بیمه می‎تواند ناترازی مالی را کاهش و پایداری مالی را در نظام بازنشستگی ایران افزایش دهد.

 

  • مجوززدایی در بخش خدمات عمومی با هدف رونق فضای کسب‌وکار با تأکید بر ماده 37 قانون تأمین اجتماعی

این پژوهش با تمرکز بر گواهی¬های صادره از سازمان تأمین اجتماعی و با تشریح مشکلات ناشی از آن، در بین واحدهای اقتصادی، به ارائه راهکارهای اجرایی جایگزین می‌پردازد، بدون آنکه حقوق بیمه¬شدگان را نادیده گرفته و به حمایت مطلق و یک‌جانبه از کارفرما بپردازد، به دنبال تنظیم¬گری در این حوزه است که این تنظیم¬گری، لزوماً به‌معنای اصلاح یا حذف ماده‌قانونی، به‌عنوان ساده¬ترین راه¬حل نیست، بلکه هدف استفاده از جایگزین¬هایی با قواعد نرم و کارا است که امکان سوءاستفاده از صلاحیت توسط سازمان تأمین اجتماعی را به حداقل برساند.

  • اخلاق کار و توسعه اقتصادی: تحقیقی درباره تئوری ماکس وبر

این مقاله ترجمه ای از مقاله آنمیک شلیپزند، با هدف روشن ساختن روابط تئوریزه شده وبر با تأثیر بر شرایط اقتصادی اجتماعی (رابطه اخلاق کاری و توسعه اقتصادی) است.

در قسمت کتابشناسی این شماره به معرفی کتاب " Economic Challenges of Pension Systems" پرداخته شده است.

این کتاب برای ارائه سیاست‌ها، روش‌ها و ابزارهایی برای بازنشستگی عمومی پایدار، سیستم‌های بازنشستگی عمومی مختلف را بررسی و تجزیه‌وتحلیل می‌کند و مطالعات موردی کشورهای فرانسه، سوئد، آمریکای لاتین، الجزایر، ایالات‌متحده آمریکا و مکزیک برجسته شده و در 20 فصل، توسط نویسندگان مختلف نوشته‌شده است.


برچسب ها
 فصلنامه   شصت و چهارمین   تامین اجتماعی 

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.