شصت و دومین شماره فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد


شصت و دومین شماره فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد

شصت و دومین شماره فصلنامه تامین اجتماعی منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در این شماره از فصلنامه مقالات زیر ارائه شده است:
• "بررسی آثار و پیامدهای اجرای طرح تحول نظام سلامت بر شاخص‌های حوزه اقتصاد کلان"
این مقاله که مبتنی بر استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی است، ابتدا ماتریس حسابداری اجتماعی اقتصاد ایران با تأکید بر بخش بهداشت و درمان برای سال 1395 طراحی و سپس آثار طرح بر متغیرهای کلان اقتصادی با کمک آن شبیه‌­سازی و نتایج استخراج شده است.
• "وضعیت کشورهای اسلامی در بهره‌مندی از منابع زکات در نظام تامین اجتماعی"
به بررسی نحوه مدیریت منابع مالی دینی درکشورهای اسلامی و تلاقی نظام مصارف آن با نظام­‌های تأمین اجتماعی پرداخته است.
کشورهای مورد بررسی عبارت­‌اند از: مالزی، اندونزی، پاکستان، عربستان که به شکل تفصیلی موردتوجه قرار گرفتند. علاوه بر این تجربه سایرکشورهای اسلامی نظیر اردن، کویت، مصر، فلسطین، لیبی، بنگلادش، بحرین و یمن نیز مدنظر قرارگرفته است.
• "نظام حقوقی حاکم بر بیمه‌ی بیکاری در ایران از منظر قانون و آرای دیوان عدالت اداری"
به بررسی وضعیت بیمه بیکاری در ادبیات حقوق کار و تامین اجتماعی ایران پرداخته است.
• استخراج ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی افراد فاقد بیمه پایه در کشور به تفکیک جنسیت، منطقه زندگی، سن و دستمزد
این پژوهش به بررسی ویژگی‌های اجتماعی-اقتصادی افرادی که تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌ای قرار ندارند، پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش کل خانوارهای شهری ایرانی است که نمونه مدنظر افراد شهری 50-18 سال داده‌های «بودجه خانوار» ایران در سال 1398 است.
• مطالعه مرخصی زایمان در پرتو قوانین و آرای دیوان عدالت اداری
این مقاله به بررسی قوانین ناظر بر مرخصی زایمان، کشف مدت مطلوب زایمان و الگوی حاکم بر نظام تأمین اجتماعی برخی کشورها پرداخته است.
بررسی آرای صادره از دیوان عدالت اداری، نشان داده که این نهاد همواره با تکیه بر اصول حقوقی، تضمین حقوق زنان و مادران را اولویت خود قرار داده است.
• اصول و رویکردهای کلی در تامین اجتماعی
این مقاله با بررسی مقاوله نامه تامین اجتماعی، توصیه نامه طبقات حفاظت اجتماعی، مقاوله نامه برابری رفتار و مقاوله نامه حقوق تامین اجتماعی به‌عنوان مهمترین مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار در رابطه با خط مشی‌های سیستم تامین اجتماعی به بررسی اصول و رویکردهای کلی تامین اجتماعی پرداخته است.
• در بخش کتابشناسی این شماره، کتاب "آینده اندیشی بیمه‌های اجتماعی ایران" و " فقه شیعه و تامین اجتماعی" معرفی شده است.
در کتاب "آینده اندیشی بیمه‌های اجتماعی ایران" ابتدا به تحلیل وضعیت موجود بازنشستگی در ایران از منظر شاخص‌ها و اصول فراگیری، کفایت، جامعیت، کارآمدی و پایداری مالی پرداخته شده و سپس گونه‌شناسی نهادهای بیمه‌گر اجتماعی و طبقه‌بندی سیستم‌های تأمین اجتماعی از منظر نحوة تأمین مالی و تعیین حق‌بیمه و مزایای بیمه‌ای بررسی و سپس شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، جمعیتی و بیمه‌ای مرتبط با آن‌ها تبیین شده است.
کتاب "فقه شیعه و تامین اجتماعی" با بررسی زمینه‌های تاریخی شکلگیری و تطور این مفاهیم در طول تاریخ اسلام و تشیع، تکمیل کننده اثر مرحوم احمد قابل با عنوان اسلام و تامین اجتماعی است.
جهت مشاهده توضیحات تفصیلی و دریافت مقالات به سامانۀ فصلنامۀ تأمین اجتماعی به آدرس qjo.ssor.ir مراجعه کنید.


برچسب ها
 فصلنامه   تامین اجتماعی 

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.