چالش‌های حقوقی اجرایی‌کردن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تبیین شد


چالش‌های حقوقی اجرایی‌کردن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی تبیین شد

وبینار «چالش‌های حقوقی اجرایی کردن سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، در این وبینار،مسلم آقایی طوق مدرس دانشگاه،پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری، ویژگی‌های سیاست‌های كلی نظام را پایداری، آینده‌نگری، واقع‌بینی، فراگیر بودن، معطوف بودن به اهداف بخشی و یا فرابخشی عنوان کرد.

وی در دسته‌بندی سیاست‌های كلی نظام گفت: این سیاست‌ها را می‌توان ازنظر موضوعی، سیاست‌های معطوف به قوانین برنامه (موقت)، سیاست‌های كلی برنامه دوم (١٣٧٢ ،(سیاست‌های كلی برنامه سوم (١٣٧٨) ،(سیاست‌های كلی برنامه چهارم (١٣٨٢) ،سیاست‌های كلی برنامه پنجم (١٣٨٧) و سیاست‌های كلی برنامه ششم (١٣٩٤)،سیاست‌های موضوعی (دائمی)، نحوه تعیین موضوعات سیاست‌ها، مصوبه مجمع با عنوان «دسته‌بندی عناوین و موضوعات سیاست‌های كلی» (١٣٧٦)، موضوع‌بندی ذیل عناوین کمیسیون‌های مجمع، نحوه اولویت‌بندی موضوعات و مصوبه مجمع درباره اولویت سیاست‌های كلی (١٣٧٧) تقسیم‌بندی کرد.

وی افزود:فرایند نظارت بر اجرای سیاست‌های كلی نظام شامل ارائه گزارش‌های ادواری توسط مقامات مسئول، در مورد طرح‌ها و لوایح، لزوم ارسال طرح‌ها و لوایح به مجمع پس از اعلام وصول، بررسی موارد مغایرت و عدم انطباق توسط مجمع و اعلام موارد به مجلس، ضمانت اجرای عدم اعلام نظر توسط مجمع و وجود موارد مغایرت(فرمان خردادماه ١٣٩٣ مقام معظم رهبری): اقدام توسط شورای نگهبان است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دستاوردهای سیاست‌های كلی تأمین اجتماعی شامل استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، پایبندی به حقوق بین نسلی، عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف، یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌های كلان كشور است.

آقایی ادامه داد: در بیان و تبیین چالش‌های اجرای سیاست‌های كلی تأمین اجتماعی می‌توان به موانع مربوط به خود سیاست‌ها، اشكال در ماهیت سیاست‌ها، نگرش ماهوی(سیاست كلی، انتخاب یك گزینه در میان گزینه‌های مختلف، باهدف نیل به یك هدف یا آرمان خاص)، نگرش شكلی (سیاست‌های كلی ابلاغی رهبری)، اشكال در جایگاه سیاست‌ها در هرم هنجارها و موانع بیرونی اشاره کرد.

 

 


برچسب ها
 وبینار   حقوقی   سیاستهای ابلاغی   تامین اجتماعی   موسسه عالی پژوهش 

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.