وبینار «بانک‌های اطلاعاتی موجود در نظام رفاه و تأمین اجتماعی و چالش‌های اجرایی»


وبینار «بانک های اطلاعاتی موجود در نظام رفاه و تأمین اجتماعی و چالش های اجرایی» برگزار می‌شود.

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در نظر دارد؛ سلسله نشست‌هایی پیرامون نقش فن‌آوریهای تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی در تحقق سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی برگزار کند که سومین نشست آن با موضوع «بانک های اطلاعاتی موجود در نظام رفاه و تأمین اجتماعی و چالش‌های اجرایی» است.
در این نشست وبیناری، آرش آبخو کارشناس فناوری اطلاعات تامین اجتماعی آبادان، محمدتوفیق حسن پور مشاور خدمات مدیریت اداره کل تامین اجتماعی استان کردستان و رضا حمیدی کیا رئیس اداره اطلاعات اداره کل تامین اجتماعی استان لرستان سخنرانی خواهند کرد.

رئیس نشست، علی جعفر دهکردی رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی و دبیر نشست، نرگس اکبرپور روشن معاون پژوهشی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی خواهد بود.

این جلسه روز یکشنبه 30مردادماه 1401 ساعت 10 به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

<h3 style="text-align: center;">لینک وبینار</h3>

 

 

وبینار «بانک‌های اطلاعاتی موجود در نظام رفاه و تأمین اجتماعی و چالش‌های اجرایی»


دیگر وبینار های پیشین
دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.