رهنمودهای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی: ارتقای بهداشت محیط کار


رهنمودهای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ISSA) برای سازمان های تامین اجتماعی، شامل استانداردهای تخصصی و به رسمیت شناخته شده بین المللی در سازمان های تامین اجتماعی بوده و ماحصل بخشی از فعالیت های مرکز تعالی ISSA است.
این مجموعه از رهنمودها به منظور کمک به سازمان های تامین اجتماعی و مخاطبان آنها نظیر کارگاه ها، کارخانجات، سازمان‌های عمومی و خصوصی به منظور توسعه برنامه‌های جامع ارتقای بهداشت محیط کار تنظیم شده اند. ارتقای بهداشت محیط کار، به بررسی عوامل مهم خطر بروز بیماریهای غیرواگیردار و قابل پیشگیری می پردازد و مداخله زودهنگام را میسر می سازد. کاهش ریسک بیماری در میان مدت و بلندمدت، منجربه کاهش نیاز به مزایای تامین اجتماعی و نیز بهبود وضعیت سلامت جمعیت می شود.


برچسب ها
 ايمني صنعتي.    محيط کار -- پيش‌بيني‌هاي ايمني.  


رهنمودهای اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی: ارتقای بهداشت محیط کار

موءلف : اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي؛ مترجم مجید حسن زاده
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.