بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع کرونا در کشور


بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور نظرسنجی با عنوان بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع بیماری کرونا در کشور یکی از جدیدترین نظرسنجی های انجام شده از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و گروه پژوهشی نظرسنجی و افکارسنجی این موسسه است.

موسسه امید دارد که انجام این قبیل نظرسنجی ها و پژوهش ها انعکاس دهنده خواسته ها و مطالبات و اعتراضات جامعه در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و بازتاب دهنده نظرات نخبگان این حوزه باشد بتواند مبنا و وسیله‌ای برای سیاست گذاران مجریان و ناظران رسمی این حوزه در جهت بهبود کیفیت سیاستگذاری ها برای ارتقای سطح رفاه عمومی و کاستن از آلام جمعی جامعه ایران و جوامع هم سرنوشت قرار گیرد.


برچسب ها
 نظرسنجی،بیمه بیکاری،کرونا 


بررسی میزان رضایت متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در شرایط شیوع کرونا در کشور

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : پژوهش
عاملین تولید :

پژوهش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.