تاریخ درمان، پزشکی و بیمارستان‌ها در اسلام و ایران جلد 1 تا 4


پس از ارائه فصلی در باب باورهای موجود در تمدن‌های معروف جهان باستان در خصوص منشأ بیماری‌ها و شیوه‌های آیینی و غیر آیینی درمان آن‌ها، به پزشکی در ایران پیش‌ازتاریخ تا آغاز دوره هخامنشی و پس‌ازآن تا دوران ساسانیان و تأسیس آموزشگاه جندی‌شاپور پرداخته می‌شود.  
جلد دوم این مجموعه، تاریخ موردبحث را در جهان اسلام و نیز در ایران (از ظهور اسلام تا دوران یورش مغولان)، با معرفی بیمارستان‌های هر دوره تاریخی در بافت محیط اجتماعی آن دوره، و نیز معرفی پزشکان مشهور هر دوره، به همراه زندگینامه، آثار و بیان دیدگاه‌های آنان درباره بیماری‌ها و درمان‌های پیشنهادی به تصویر می‌کشد.
جلد سوم این مجموعه، همان تاریخ را در دوره‌های مختلف، از آغاز حمله مغول تا پایان دوران زندیه بازگو می‌کند.
جلد چهارم به پزشکی در ایران معاصر، از دوره قاجار تا استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، و چگونگی شکل‌گیری پزشکی مدرن می‌پردازد.
قیمت هر جلد: 100000 تومان
قیمت مجموعه چهارجلدی: 400000 تومان


برچسب ها
 تاریخ پزشکی، ایران، باستان، ولایتی 


 تاریخ درمان، پزشکی و بیمارستان‌ها در اسلام و ایران جلد 1 تا 4

موءلف : دکتر علی اکبر ولایتی
سال تولید : 1396
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.