سري کتابشناسي‌هاي تحليلي و انتقادي؛ جلد 1: کتابشناسي تحليلي و انتقادي رفاه و سياست‌گذاري اجتماعي


این کتاب نتیجه همکاری جمعی و همفکری پژوهشگران، معرفی و تحلیل انتقادی بیش از بیست اثر مطرح در حوزه رفاه و سیاست‌گذاری اجتماعی است. هدف این کتابشناسی‌ها، در گام نخست، هدفی توصیفی است تا تصویری حتی‌الامکان واقعی‌تر از آورده‌ها و داشته‌های حوزه علمی موضوع کتابشناسی ارائه گردد. هدف دوم این متون، تعیین جایگاه این آثار و دستاوردهای آن‌ها در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی است تا ویژگی زمانمند و مکانمند آن‌ها احیا شوند. در گام سوم، سنجش کیفیت گزاره‌های مورد ادعای آثار از خلال تعیین نسبت آن اثر با ادبیات آن حوزه در سطح جهانی و ملی موردنظر بوده است. دو گام نخست، ماهیتی توصیفی‌تر و گام سوم، ماهیتی تحلیلی و انتقادی‌تر دارند.

کتاب‌هایی که در این کتابشناسی نقد و بررسی شده‌اند عبارت‌اند از: نظریه رفاه؛ سیاست اجتماعی چیست؟  (معرفی تحلیل و نقد از مجتبی بیات)، نظریه‌های رفاه جدید (دریا فلسفی)، موضوعات و رهیافت‌های سیاست‌گذاری اجتماعی  (زهره سروش فر)،  سیاست‌گذاری اجتماعی ( زهرا وکیل)، مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی (مونا خورشیدی)، سیاست اجتماعی؛ بنیان‌های مفهومی و نظری ( ابوذر قاسمی نژاد)، رفاه (یاشار دارالشفاء)، آناتومی رفاه اجتماعی (صحرا اکرامی)، سیاست اجتماعی و توسعه (محسن جعفری مقدم)، جهانی‌شدن و دولت رفاه  ( کمال رضوی ، فهیمه بهرامی)، دولت رفاه در اروپا   (حسام سلامت)، تأمین اجتماعی در اروپا: توسعه یا تعطیل  ( مونا خورشیدی)، دولت رفاه و حمایت‌های اجتماعی: راهبردهای فقرزدایی ( یاشار د ارالشفاء)، محیط‌زیست و سیاست اجتماعی  (فرهاد بذرافکن)، سیاست‌گذاری اجتماعی در خاورمیانه ( یاسر باقری)، نظام رفاه اجتماعی در جهان: مطالعه تطبیقی ( شیما غلامرضا کاشی)، کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران: ضرورت‌های برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مهسا اسد الله نژاد)، اسلام و تأمین اجتماعی، مبانی و راهکارهای حمایتی  و بیمه‌ای در قرآن، روایات، اخلاق و فقه اسلامی (رضا امیدی)، الگوهای تأمین اجتماعی از دیدگاه اسلام و غرب (محمدرضا قرائی).


برچسب ها
 تامين اجتماعي -- کتاب‌هاي نقد شده.    کتابشناسی 


سري کتابشناسي‌هاي تحليلي و انتقادي؛ جلد 1: کتابشناسي تحليلي و انتقادي رفاه و سياست‌گذاري اجتماعي

موءلف : رضا امیدی و مهدی سلیمانیه
سال تولید : 1396
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.