تحولات بیمه بیکاری در نظام رفاهی ایران


بیمه بیکاری کارگران را در قبال تغییر و تحولات اقتصادی، رکودها، اختلافات شخصی و صنفی و خط‌مشی‌های اقتصادی دولت‌ها که منجر به بروز بیکاری می‌شدند، حمایت می‌کند. کتاب حاضر تحولات بیمه بیکاری را جهان و در ایران موردبحث قرار داده است و اسناد و قوانین و سنت‌های مختلف این موضوع را ارائه کرده است.

در این کتاب تلاش شده است تا در پنج فصل، ضمن پرداختن به مباحث بیکاری و بیمه آن، الگوهای رایج در نظام رفاه و برخورد این الگوها با معضل بیکاری، ویژگی مدیریت در طرح‌های بیمه بیکاری، چگونگی تأمین مالی و دامنه مقررات منظور شده در انواع طرح‌ها، ویژگی‌ها و عملکرد سیستم بیمه بیکاری در ایران، مواضع سیستم بیمه بیکاری در مواجهه با تحولات بازار کار و درنهایت به چالش‌ها و فرصت‌های پیش رو پرداخته شود.

فصل اول کتاب به مباحث نظری و مفهومی و ادبیات بیمه بیکاری اختصاص دارد. مؤلف ابتدا بیکاری و بیمه بیکاری را تعریف می‌کند و به انواع سیستم‌های بیمه‌های بیکاری اجباری، اختیاری، مقطوع و ... می‌پردازد و در ادامه دیدگاه‌های مختلف کلاسیک‌ها، نوکلاسیک‌ها و نظریه‌های مطرح معاصر را مرور می‌کند.

فصل دوم کتاب بیکاری را در چارچوب نظام رفاهی موردبحث قرار می‌دهد و به مواردی مانند تأمین مالی، محدودیت‌های نقدینگی، دامنه مقررات، پیامدها و سطوح دستمزد در طرح‌های بیمه بیکاری اشاره می‌کند.

فصل سوم کتاب به مرور تجربه سایر کشورهای جهان اختصاص دارد. ابتدا تاریخچه‌ای از بیمه بیکاری در نظام‌های لیبرال و کمونیستی ارائه می‌کند و همچنین قطعنامه‌های سازمان بین‌المللی را موردبحث قرار می‌دهد. سپس تجربیات کشورهایی مانند کانادا، ایالات‌متحده آمریکا، انگلیس، سوئد، ژاپن، مصر، شیلی و ... را مرور می‌کند.

فصل چهارم کتاب، نظام بیمه بیکاری در ایران را مطرح می‌کند و به مواردی مانند تاریخچه، سیر تحول قانونی و ویژگی‌های قانونی بیمه بیکاری و تحولات جمعیتی و بازار کار ایران می‌پردازد. سپس سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها برای مقابله با تحولات را موردبحث قرار می‌دهد.

فصل پنجم گزارشی از عملکرد سیستم بیمه ایران و صندوق بیمه بیکاری از ابتدا تا دوران معاصر ارائه می‌دهد.

درنهایت د ر فصل ششم که فصل نهایی کتاب است به چالش‌ها و راهکارهای پیش رو در حوزه بیمه بیکاری اختصاص یافته است و مشکلات قانونی، مدیریتی و اجرایی و راهکارهایی برای حل آن‌ها ارائه می‌شود.


برچسب ها
 بیمه بیکاری-- رفاه و تامین اجتماعی 


تحولات بیمه بیکاری در نظام رفاهی ایران

موءلف : کیوان مرتضوی
سال تولید : 1397
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.