بخشنامه تلخیص، تجمیع و بازبینی و دستورات اداری مستمری از کارافتادگی


بخشنامه  تلخیص، تجمیع و بازبینی و دستورات اداری مستمری از کارافتادگی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.