تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزۀ بازنشستگی


تجمیع و تلخیص بخشنامه ها،دستورالعمل  ها و دستورهای اداری حوزۀ بازنشستگی

 


برچسب ها
 تجمیع و تلخیص بخشنامه ها،دستورالعمل ها و دستور های اداری حوزۀ بازنشستگی   بخشنامه حوزه بازنشستگی 


تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزۀ بازنشستگی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.