شرایط و نحوۀ برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی


شرایط و نحوۀ برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی

 


برچسب ها
 شرایط و نحوۀ برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی   بخشنامه بیمه بیکاری 


شرایط و نحوۀ برخورداری مشمولین قانون کار از مقرری بیمۀ بیکاری سازمان تأمین اجتماعی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.