تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه ها و دستور های اداری بیمه های توافقی


تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه ها و دستور های اداری بیمه های توافقی


برچسب ها
 تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه ها و دستور های اداری بیمه های توافقی   بخشنامه بیمه های توافقی 


تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه  ها و دستور  های اداری بیمه  های توافقی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.