تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه ها و دستور های اداری بیمه های توافقی


در راستای عمومی سازی دانش و دسترسی تمامی پژوهشگران و همکاران سازمان تأمین اجتماعی لیست کامل تمامی طرح‌های تجمیع، تلخیص، تنقیح و اصلاح بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی که از دو هزار بخشنامه به 27 بخشنامه تبدیل شده از طریق لینک عنوان‌ها قابل دانلود است.


برچسب ها
 تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه ها و دستور های اداری بیمه های توافقی   بخشنامه بیمه های توافقی 


تلخیص، تجمیع و تنقیح ضوابط، بخشنامه  ها و دستور  های اداری بیمه  های توافقی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : پژوهش
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

پژوهش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.