بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان سازمان (معاینات بدو استخدام و دوره ای)


بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان سازمان (معاینات بدو استخدام و دوره ای)


برچسب ها
 بخشنامه تلخیص، تجمیع و تنقیح نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان سازمان (معاینات بدو استخدام و دوره ای)    بخشنامه معاینات بدو استخدام و دوره ای  


بخشنامه  تلخیص، تجمیع و تنقیح نحوه انجام معاینات سلامت شغلی کارکنان سازمان (معاینات بدو استخدام و دوره ای)

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.