بخشنامه نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی


بخشنمه نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی


برچسب ها
 بخشنمه نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی   ماده 47 قانون 


بخشنامه نحوه اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی بازرسی از دفاتر قانونی

موءلف : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید : موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.