نگاهی بر سازمان نظام پزشکی در ایران و جهان


نظام سلامت در برگیرنده همه افراد و فعالیت هایی است که هدف آنها ارتقای سلامت انسان است. نظام های سلامت در قرون گذشته واحدهایی کوچک و موثر بودند اما در قرن حاضر با پیشرفت دانش و به کارگیری آن به میزان چشمگیری گسترش یافته و کمک شایانی به دستیابی به سلامت بهتر کرده اند. با گسترش نظام سلامت نقش تامین مالی، تعرفه گذاری و شاغلین در این بخش نیز پررنگ تر شده است به همین دلیل ایجاد نهادهایی در جهت ارائه مجوز به ارائه دهندگان خدمات و دفاع از حقوق مالی و معنوی آنها ضروری به نظر رسید. در این چهارچوب و در راستای معرفی ساختار نظام پزشکی ایران و ده کشور جهان تدوین کتاب حاضر تحت عنوان    "نگاهی بر سازمان نظام پزشکی در ایران و جهان" پیش روی شماست که امید است مورد بهره برداری شاغلین، پژوهشگران و دوستداران این حوزه قرارگیرد.


برچسب ها
 سازمان نظام پزشکی-- ایران 


نگاهی بر سازمان نظام پزشکی در ایران و جهان

موءلف : علی اخوان بهبهانی، شهاب الدین صابونچی
سال تولید : 1400
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.