تبیین آثار رکود تورمی بر صندوق‌های بیمه اجتماعی در ایران و راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری از آن


گزارش تبیین آثار رکود تورمی بر صندوق‌هاي بیمة اجتماعی در ایران و راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری از آن؛ با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد.
وضعیت اقتصاد کلان كشور ازجمله رشد اقتصادی، اشتغال، تورم، رکود و شرایط موسوم به رکود تورمی، آثار معنی­داری بر عملکرد صندوق­ها و منابع و مصارف آنها دارد. شناخت نحوة اثرگذاری متغيرهاي اقتصاد كلان بر عملکرد اقتصادی صندوق­ها از لوازم مدیریت صحیح صندوق­های بیمة اجتماعی محسوب می­شود. لذا در گزارش حاضر تلاش شده است با استفاده از رويكردی تحليلي- توصيفي، ضمن تبیین پدیدة رکود تورمی و دلایل بروز آن در ایران، مسیرهای احتمالی اثرگذاری اين پديده بر منابع و مصارف صندوق­ها با تأکید بر سازمان تأمین اجتماعی شناسایی شود. باتوجه‌به استدلال این گزارش، رکود تورمی بر منابع سازمان تأمین اجتماعی ازجمله درآمدهای حاصل از حق بیمه، درآمدهای حاصل از وجوه و ذخایر، و وصولی­ از دولت تأثیر منفی خواهد گذاشت. به­علاوه، نحوة اثرگذاری پدیدة رکود تورمی بر سمت مصارف صندوق­های بیمة اجتماعی ازطريقِ افزايش پرداخت بيمة بيكاري و نيز كاهش نسبت پشتيباني تبیین شده است.
همچنین استدلال شده است که کاهش آسیب­پذیری صندوق­های بیمة اجتماعی از رکود تورمی باید از دو مسیر پیگیری شود. یک مسیر معطوف به مدیریت صندوق­ها در شرایط رکود تورمی است. راهکارهایی نظير افزایش بهره‌وري در صندوق‌های بیمة اجتماعي، مشاركت در ايجاد و توسعة بازار بدهي دولت، ايجاد پرتفوي بهينه در سرمايه‌گذاري‌ها، توسعة بنگاه‌هاي صادرات‌محور، ايجاد انضباط مالي و معاملاتي در ساختار صندوق‌ها و افزايش شفافيت در شركت‌ها، كنترل و مديريت هزينه‌هاي صندوق‌هاي بيمه، افزايش تأمين مالي شركت‌هاي زيرمجموعة صندوق‌ها ازطريقِ بازار سرمايه و گسترش مشاركت‌هاي اقتصادي با بخش‌هاي خصوصي، جلوگيري از دولتي‌شدن ساختار صندوق‌ها ازجملة اين راهكارها است. پیگیری و عملیاتی کردن این راهکارها در شرایط رکود تورمی نسبت به شرایط معمول اقتصاد از اهمیت بیشتری برخوردار است. اما مسیر دوم از کانال اصلاحات اقتصاد کلان می­گذرد. در غیر این صورت، کارکرد مدیریت صندوق­ها تنها متمرکز بر کاهش آسیب­پذیری صندوق­ها از وضعیت نامناسب اقتصاد خواهد بود. برخی راهکارهای ارائه‌شده دراین‌رابطه عبارت‌اند از: مسدود كردن منافذ فساد و رانت در اقتصاد، تقويت صنايع كوچك و متوسط، كنترل و مهار بخش نامولد، اصلاح بازار نهاده‌هاي توليد، تنظیم و اصلاح مقیاس بنگاه‌ها، تنظيم صحيح سياست‌هاي تجاري، اصلاح و بازسازي نظام مالياتي، اصلاح نظام بودجه‌ريزي و تغيير پارادايم پولي و مالي.

برچسب ها
 رکود،صندوق بیمه،تامین 


تبیین آثار رکود تورمی بر صندوق‌های بیمه اجتماعی در ایران و راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری از آن

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.