تعـامل بخـش غیررسـمی و سازمان تأمیـن اجتماعی: رویارویی با پیامدهای منفی و بهـره برداری از پیـامدهای مثبت


در بسیاری از کشورهای جهان شکل‌گیری بخش غیررسمی به دلایل مختلف اجتناب ناپذیر است. دلیل این امر گستره بالایی را در بر می‌گیرد. به عنوان مثال هزینه مبادله بالای ثبت شرکت‌ها می‌تواند یکی از دلایل این رویداد باشد. ساختارهای نامناسب در بازار کار نیز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مشاهده می‌شود. این ساختارهای نامناسب امکان ورود به بازار کار در بخش رسمی را دشوار کرده و در نتیجه کشورهای در حال توسعه به ناچار با بخش غیر رسمی روبرو می‌شوند.
اجتناب‌ناپذیر بودن شکل‌گیری بخش غیررسمی الزاما به معنای عدم پوشش بیمه‌ای نیست. به بیان دیگر، کشورهایی که با بخش غیر رسمی روبرو می‌شوند، به جای از میان بردن این بخش، سعی در تحت پوشش قرار دادن نسبی آن دارند. این کشورها با ارائه مزایای عضویت و یا افزایش هزینه عدم عضویت در بخش غیر رسمی انگیزه قرار گرفتن تحت پوشش نظام بیمه‌ای کشور را افزایش می‌دهند. به عنوان مثال بانک گرامین بنگلادش با اجرای طرح گرامین حقوق بازنشستگی، سالمندان خارج از پوشش نظام بیمه‌ای را به عضویت تشویق می‌کند.
سیاست‌های به کار رفته به دو گروه کلی قابل تقسیم هستند؛ از یک طرف سیاست‌هایی قرار دارند که شرایط شکل‌گیری و گسترش بخش غیر رسمی را کنترل می‌کنند. به عنوان مثال دولت‌ها با اعمال سیاست‌های اشتغال‌زایی و یا سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار هزینه پیوستن به بخش رسمی را کاهش می‌دهند. در حضور رشد تولید سرانه، بخش غیر رسمی جذابیت خود را از دست می‌دهد. لذا سیاست‌های رشد آفرین نیز به نحوی به کاهش بخش غیر رسمی می‌انجامد. اگرچه، این نتیجه منوط به در نظر گرفتن آثار افزایشی رشد تولید سرانه بر بخش غیر رسمی است.
از طرف دیگر برخی سیاست‌های اجرا شده به طور مشخص بخش غیر رسمی را هدف قرار می‌دهند. این سیاست‌ها جنبه تشویقی و یا تنبیهی دارند. سیاست‌های تنبیهی شامل بازرسی‌های ناگهانی، مالیات‌ستانی بالاتر و یا جریمه‌های فزاینده می‌شود. در مقابل سیاست‌های تشویقی با ارائه امتیازها و معافیت‌های مختلف سعی در ایجاد انگیزه برای خروج از بخش غیررسمی دارند. اگرچه، برخی از سیاست‌های تشویقی به جای خروج از بخش غیر رسمی تنها برای فعالین این بخش امکان قرار گرفتن در پوشش نظام بیمه‌ای را فراهم می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان به امکان عضویت در پوشش خدمات درمانی کارکنان بدون ثبت رسمی اشاره کرد.

برچسب ها
 غیررسمی،پیامد،تامین 


تعـامل بخـش غیررسـمی و سازمان تأمیـن اجتماعی: رویارویی با پیامدهای منفی و بهـره برداری از پیـامدهای مثبت

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش کارشناسی
عاملین تولید :

گزارش کارشناسی های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.