ویروس کرونا؛اقتصاد جهان در معرض خطر


شیوع ویروس کرونا، رنج فراوان و اخلال اقتصادی عمده‌ای را برای بشر به همراه داشته است. رکود تولید در چین در سراسر جهان احساس می‌شود و نقش کلیدی این کشور را در اقتصاد جهانی منعکس می‌کند.

OECD ارزیابی اقتصادی کوتاه مدت- 2 مارچ 2020

شیوع انسانی ویروس کرونا 19-COVID) رنج فراوان و اخلال اقتصادی عمده ای را برای بشر به همراه داشته است. رکود تولید در چین در سراسر جهان احساس می شود و نقش کلیدی و در حال رشد این کشور را در بازارهای کالا، سفر و گردشگری و زنجیره های تأمین جهانی منعکس می کند. شیوع متعاقب این بیماری در اقتصادهای دیگر نیز همین اثر را، هر چند در ابعادی کوچکتر، در پی دارد.

مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در تداوم انتشار گزارش های سیاستی پیرامون بحران کرونا، گزارش منتشر شده توسط OECD در تاریخ 2 مارچ 2020 با عنوان «ویروس کرونا : اقتصاد جهان در معرض خطر» را ترجمه و در اختیار سیاست گذاران و پژوهشگران قرار داده است.


برچسب ها
 کرونا،اقتصاد،رکود 


ویروس کرونا؛اقتصاد جهان در معرض خطر

موءلف :
سال تولید : 0
نوع اثر : گزارش
عاملین تولید :

گزارش های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.