راهنمای قانون‌گذاری در تامین اجتماعی


«راهنمای قانون‌گذاری در تامین اجتماعی» تالیف  از سوی موسسه منتشر شد.

 از زمان تصويب قانون تأمین اجتماعي در 1354 که نخستين قانون فراگير تأمین اجتماعي در کشورمان است  بيش از چهل وچهارسال می‌گذرد و در خلال اين مدت نسبتا طولاني،قانون مزبور و مقررات مستند به آن، با اصلاحات و تغييرات کم‌وبیش مستمري مواجه شده است که در موارد قابل‌توجهی، چنان‌که بايد دقيق و حساب‌شده نبوده و آثار و پيامدهاي نامطلوبي به دنبال داشته است.

ناآشنايي با فرآيند و اصول قانون‌گذاری به‌عنوان يک علم کاربردي نوين از یک‌سو، عدم آگاهي کافي از مباني، اهداف و اصول فني (الزامات محاسبات بيمه‌اي)، علمي (آموزه‌ها و توصيه‌هاي اقتصادي، مديريتي و جامعه‌شناختی) و حقوقي حاکم بر حوزه بیمه‌ای تأمین اجتماعي از سوي ديگر ونيز برخي جهت‌گیری‌ها مصلحت جوييهاي اقتصادي، سياسي، جناحي و منطقه‌ای، موجب پيدايش معضلات بزرگي همچون انباشتگي نامنظم و سردرگم کننده قوانين و مقررات و پراکندگي آن‌ها،  تعارض، تزاحم‌، مغايرت‌ و ابهام در مفاد قوانين و مقررات در عين وجود خلاء قانوني در برخي موارد، باز شدن راه تقلب نسبت به قانون ، برهم خوردن شديد تعادل منابع درآمدي ومصارف نهادهاي بیمه‌گر، تشتت در رویه‌های اداري و قضايي ناظر به حوزه بيمه‌ تأمین اجتماعي،دخالت قوه مقننه در امور اجرايي و نقض صلاحيت‌هاي تشخيصي نهادهاي متولي بيمه‌هاي اجتماعي و دریک کلام، عدم کارآمدي و کارایی مطلوب نظام حقوقي تأمین اجتماعي درکشورمان شده است.

موسسه عالي پژوهش تأمین اجتماعي بنابر پيشنهاد معاونت محترم حقوقي وامور مجلس سازمان تأمین اجتماعي، طرح پژوهشي توسعه‌ای، تطبيقي و انتقادي «بايدها و نبايدهاي قانون‌گذاری در تأمین اجتماعي» را تعريف و به اجرا گذارد با اين هدف که- ضمن شناسايي آسیب‌ها و نقاط ضعف فرآيند کنوني قانون‌گذاری و مقررات گذاري کشور در حوزه بيمه تأمین اجتماعي،تبيين الزامات ،اقتضائات و ویژگی‌های «بیمه‌های اجتماعي» در مقايسه با«حمايتي غير بیمه‌ای» و «بيمه‌هاي مکمل» و تبيين اصول و معيارهاي (خطوط راهنماي)  لازم الاتباع در تنظيم روابط  اشخاص عمومي و خصوصي ذی‌نفع و متوليان بیمه‌های اجتماعي -  دانش کاربري قانون‌گذاری و مقررات گذاري تخصصي در حوزه بيمه تأمین اجتماعي ارتقاء يابد و بستر و مقدمات لازم براي اصلاح و ارتقاء فرآيند  قانون‌گذاری و مقررات گذاري کشور در اين حوزه فراهم گردد.

این کتاب، حاصل تلخيص گزارش نهايي طرح پژوهشي مزبور است که با عنوان «راهنماي قانون‌گذاری درتامين اجتماعي» به جامعه حقوقي کشور تقديم مي‌گردد.

جهت تهیه این کتاب می‌توانید با موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی واحد کتابخانه به شماره 88753245 داخلی 113 تماس بگیرید.


برچسب ها
 .تامين اجتماعي -- قوانين و مقررات -- ايران.  


راهنمای قانون‌گذاری در تامین اجتماعی

موءلف : محسن قاسمی و اسماعیل انصاری
سال تولید : 1398
نوع اثر : کتاب
عاملین تولید :

کتاب های مرتبط


دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.