مفاد مندرج در مقاوله‌نامه 102 با قوانین و رویه‌های تامین اجتماعی تبیین شد


مفاد مندرج در مقاوله‌نامه 102 با قوانین و رویه‌های تامین اجتماعی تبیین شد
پنجمین وبینار از سلسله وبینارهای رهنمودها و استانداردهای بین المللی با همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و با همکاری اداره کل امور بین الملل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در این وبینار مهدی نجارزاده کارشناس امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی، به موضوع استانداردهای سازمان بین المللی کار و مقایسه تطبیقی مقاوله نامه 102 با قوانین و رویه های تامین اجتماعی پرداخت.
وی گفت: مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار در حوزه حمایت های اجتماعی استانداردهای معتبری هستند که الحاق به آنها ضمن افزایش اعتبار بین المللی برای کشور، می توانند به عنوان یک نقشه راه برای به‌روز رسانی و اصلاح قوانین و رویه های موجود در نظام حمایت های اجتماعی کشور مورد ارجاع قرار گیرند.
نجارزاده خلاصه ای از تاریخچه، ماموریت و ارکان سازمان بین المللی کار ارائه کرد و استانداردهای این سازمان را شامل مقاوله نامه ها و توصیه نامه توضیح داد.
وی در ادامه پس از ارائه فهرستی از مقاوله نامه ها و توصیه نامه های مرتبط با ماموریت سازمان تامین اجتماعی، به طور مشروح مفاد مقاوله نامه 102 با موضوع حداقل حمایت های اجتماعی را تبیین کرد.
بنا به اظهارات این کارشناس، این مقاوله نامه از چهار بعد جمعیت تحت پوشش، کفایت مزایا، شرایط برخورداری و مدت زمان ارائه مزایا، با رعایت ملاحظات پایداری حداقل هایی را برای ارائه خدمات درمانی، مزایای بیماری، بیکاری، سالمندی، آسیب های شغلی، عائله مندی، بارداری، ازکارفتادگی و بازماندگان برای نظام های حمایت اجتماعی تعیین می کند. در این وبینار همچنین موارد تطبیقی مفاد مندرج در مقاوله نامه 102 با قوانین و رویه های تامین اجتماعی عنوان شد.
براساس این گزارش، اداره کل بین الملل سازمان تامین اجتماعی ایران  در سال 1395 بررسی تطبیقی قوانین و رویه های سازمان تامین اجتماعی با مفاد مقاوله نامه 102 حداقل حمایت های تامین اجتماعی را در دستور کار خود قرار داد و با تشکیل کارگروهی تخصصی متشکل از نمایندگان معاونت های بیمه ای، درمان، اقتصادی و حقوقی، طی 22 جلسه کارشناسی، تمام مواد مقاوله نامه را بررسی و در اسفند 1396 گزارش نهایی خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمود.
بررسی امکان الحاق به سایر مقاوله نامه‌های مرتبط با حوزه فعالیت تامین اجتماعی نیز از ابتدای سال جاری آغاز شده و سازمان تا کنون رسما علاقمندی و موافقت خود را با الحاق به مقاوله نامه های 130 مراقبت های پزشکی و مزایای بیماری و مقاوله نامه 183 مزایای بارداری، به وزارت متبوع اعلام نموده است.
 

برچسب ها
 مقاوله نامه،102،تامین اجتماعی،بین الملل،وبینار 

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.