107 اقدام سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کووید 19


107 اقدام سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کووید 19

سازمان تامین اجتماعی به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا و قطع زنجیرۀ انتقال این ویروس، تاکنون 107 اقدام مؤثر در مواجهه با بیماری کووید19 به انجام رسانده و تعداد زیادی اقدام دیگر را نیز برای این منظور در دستور کار خود قرار داده است.


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، اهم اقدامات این سازمان در مواجهه با کرونا، در قالب پنج دسته ارائه شده که روشن می کند چگونه سازمان تامین اجتماعی در کنترل شیوع ویروس، درمان بیماران کرونا، حمایت از کارگاه ها و اشتغال، حمایت از نیروی کار و آموزش و فرهنگ سازی، نقش بسزایی را در چارچوب منافع جمعیت تحت پوشش خود و همچنین منافع عمومی جامعه ایفا کرده است.


بر اساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، اقدامات سازمان تامین اجتماعی در پنج گروه؛ کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال ویروس، خدمت رسانی به بیماران کووید 19، حمایت از کسب و کارها، بنگاه های تولیدی و کارفرمایان، حمایت از کارگران و بیمه شدگان و اقدامات آموزشی، فرهنگی و پژوهشی در مواجهه با کرونا ارائه شده است.


در این راستا، 107 اقدام سازمان تامین اجتماعی در مواجهه با کرونا معرفی شدند که حداقل 40 اقدام در حوزۀ کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیرۀ انتقال ویروس، 21 اقدام در خدمت رسانی به بیماران مبتلا به کرونا، 10 اقدام در حوزۀ حمایت از کسب و کارها، بنگاه های تولیدی و کارفرمایان، 24 اقدام در حوزۀ حمایت از کارگران و بیمه شدگان و 12 اقدام در حوزۀ آموزشی، فرهنگی و پژوهشی، بوده است.
علاوه بر این، تعداد زیادی اقدام دیگر برای این منظور در دستور کار سازمان قرار دارد که عمدتا در زمره گروه اول و توسعۀ خدمات غیرحضوری قرار می گیرند.

متن کامل این گزارش بزودی منتشر می‌شود.


برچسب ها
 سازمان تامین اجتماعی،کرونا،اقدام 

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.