سایر رویداد ها


در حوزه اطلاع‌رسانی، مؤسسه با برگزاری همایش‌ها، نشست‌های تخصصی، شرکت در رخدادهای علمی و برقراری ارتباطات با نهادهای علمی معتبر کشور و همچنین سایر نهادهای فعال پژوهشی در زمینه‌های مرتبط با حوزه تأمین اجتماعی تلاش کرده‌است تا به تقویت ارتباطات میان‌نهادی و بین‌رشته‌ای بپردازد.


سایر رویداد ها