Try these keywords: happy, success, awesome

rss_feed_for_the_eit_1.png

هفته پژوهش و بازدید معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور از مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی

10 دی 1396

روابط عمومی مؤسسۀ عالی پژوهش از حضور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، دکتر نهاوندیان، رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی؛ اعضای هیئت مدیرۀ سازمان و تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد سازمان تأمین اجتماعی و مجموعه‌های تابعه در مؤسسه خبر داد.

در آغاز این نشست که به مناسبت هفتۀ پژوهش و در راستای ارتباط بین پژوهش و تصمیم تحقیق‌محور شکل گرفت دکتر شهرام غفاری، رئیس مؤسسه، به معرفی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی مؤسسه در دو سال اخیر پرداخت و پس از ایشان رئیس و اعضای هیئت مدیرۀ سازمان و مسئولین سازمان تأمین اجتماعی سخن گفتند.

در ادامه دکتر نهاوندیان ضمن اعلام خرسندی از فعالیت‌های انجام‌شده توسط مؤسسه، اظهار داشت آفت مؤسسات پژوهشی ما در حال حاضر افسردگی و احساس بی‌ثمری است. وی خاطر نشان کرد پژوهش‌ها باید در راستای یافتن راه حل انجام شوند و صرفاً به آسیب‌شناسی و یا ذکر اهمیت پژوهش معطوف نباشند.

معاون رئیس جمهور اشاره داشت، پژوهش‌ها باید کمک به تصمیم تحقیق‌محور وکمک به اصلاح روند تصمیم‌گیری داشته باشند و صرفاً به چاپ و انتشار تحقیق بسنده نکرده و بازخورد تصمیمات را هم بررسی کنند و در همین راستا موضوع گذشته پژوهی را نیز به اندازۀ آینده پژوهی مهم دانست و متذکر شد باید بررسی کنیم در تاریخ 80 سالۀ بیمه کجا چه تصمیمی گرفته‌ایم و نتیجۀ آن چه شده است.

دکتر نهاوندیان در ادامۀ سخنانش اظهار داشت، گسترش فرهنگ تأمین اجتماعی بسیار مهم است و اگر بخواهیم در کشور کاری انجام شود باید فرهنگ عمومی آمادۀ آن باشد.

ارتباط بین دانشگاه و مدیریت اجرا از دیگر موضوعاتی بود که این مقام عالی دولت مهم دانست.

در خاتمه دکتر نهاوندیان به ارتباط بیشتر با مؤسسۀ عالی پژوهش تأکید کرد و این فرصت را آغازی برای آشنایی بیشتر دولت با تحقیقات و بررسی‌های انجام شده پیرامون مشکلات و مسائل موجود در حوزۀ  رفاه و تأمین اجتماعی دانست.

آدرس و راه های ارتباطی ما

  • تلفن : 88753245 (021) (98+)
  • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم پلاک 20
  • ایمیل : Info@ssor.ir
  • دورنگار : 88507421 (021) (98+)

  • اینیستاگرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیlinked in موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیگوگل پلاس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتله گرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

Baner ketab 1.jpg