Try these keywords: happy, success, awesome

rss_feed_for_the_eit_1.png

بازنشر فصلنامه تأمین اجتماعی

10 دی 1396

روابط عمومی مؤسسۀ عالی پژوهش؛ در هفتۀ پژوهش، از بازنشر فصلنامه تأمین اجتماعی خبرداد.

در این خبر ضمن دعوت از اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برای ارسال مطالب، از قول دبیر فصلنامه، مجتبی صادق، چنین آمده است :

"کمتر پژوهشگری در گستره تامین اجتماعی یافت می­شود که ناآگاه از دیرینه درخشان فصلنامه تامین اجتماعی  باشد. گواه این آوازه آنست که برگ­های سپید این دفتر هماره آراسته به زیور اندیشه و نگارش بزرگان قلمرو تامین اجتماعی بوده است. بهره بی­پایانِ دانش­پژوهان از چشمه جوشان این نگاره نیز؛ ارمغان خردورزی و خامه­پردازی فرهیختگان نام آشنای این سرزمین بوده است. باری؛ به انگیزه­هایی که اینک هنگام بازخوانی آن نیست، چراغ فصلنامه چندی تابناکی گذشته را نداشته و از چاپ و گسترش بازمی­مانده است. به یاری خداوند و چاره اندیشی کارگزاران، بستر شایسته­ای برای بازنشر فراهم آمده و پراکندن آن از سرگرفته شده است. از این­رو فصلنامه دستِ یاری پژوهشگران ارجمند را- در رونق بازارِ دانشِ تامین اجتماعی - به گرمی می­فشارد. آموزگاران، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می­توانند از راه سامانه فصلنامه به آدرس QJO.SSOR.IR نوشته­های خود را برای فصلنامه بفرستند و شماره­های پیشین را ببینند."

آدرس و راه های ارتباطی ما

  • تلفن : 88753245 (021) (98+)
  • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم پلاک 20
  • ایمیل : Info@ssor.ir
  • دورنگار : 88507421 (021) (98+)

  • اینیستاگرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیlinked in موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیگوگل پلاس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتله گرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

Baner ketab 1.jpg