Try these keywords: happy, success, awesome

rss_feed_for_the_eit_1.png

نشست عنوان عدالت دموکراتیک: همنشینی آزادی و برابری

25 شهریور 1396

به گزارش روابط عمومی، گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی مؤسسه، روز دوشنبه بیستم شهریورماه، نشست تخصصی با عنوان  عدالت دموکراتیک: همنشینی آزادی و برابری را با حضور جمعی از صاحب‌نظران در محل مؤسسه برگزار کرد. سخنران این نشست دکتر حسین هوشمند با بیان نظرات کلی در خصوص عدالت و جریان‌های فکری مطرح در فلسفه سیاسی معاصر به بحث ورود کرد و در همین راستا به تشریح نظریات جان رالز فیلسوف امریکایی حوزۀ عدالت پرداخت. وی در این جلسه کوشید تا با شرح نظریات رالز، نسبت این اندیشه و سایر نظریات مطرح در حوزۀ عدالت در یکصد سال اخیر اروپای غربی و امریکای شمالی، را بررسی کند و با مشارکت حضار و اختصاص بخشی از جلسه به پرسش و پاسخ این نشست به‌پایان رسید.

آدرس و راه های ارتباطی ما

  • تلفن : 88753245 (021) (98+)
  • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم پلاک 20
  • ایمیل : Info@ssor.ir
  • دورنگار : 88507421 (021) (98+)

  • اینیستاگرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیlinked in موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیگوگل پلاس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتله گرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

Baner ketab 1.jpg