Try these keywords: happy, success, awesome

rss_feed_for_the_eit_1.png

هفته پژوهش گرامی باد

22 آذر 1396

هفته پژوهش بر اندیشمندان و پژوهشگران عرصه رفاه و تامین اجتماعی مبارک

تامین اجتماعی و خدماتی که جهت پوشش ریسک های مختلف از طریق ابزار بیمه، مساعدت و برنامه های بازار کار به منظور توانمند کردن افراد جهت مقابله با این ریسک ها ارائه می شوند یک هدف کلی را دنبال می کنند و آن کاهش فقر جامعه است، گرچه که کمک به ارتقاء اشتغال، کاهش نابرابری و تضمین یک مصرف هموار در طول عمر و به عبارتی تحقق عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی نیز با ارائه خدمات تامین اجتماعی محقق می شود. جامعه ما به خصوص در سال های اخیر اجرای سیاست های اجتماعی مختلفی را شاهد بوده که اثرات بزرگی بر رفتار بنگاه ها، افراد و در کل ساخت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور داشته است. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مسکن مهر و طرح تحول سلامت از جمله این سیاست ها ست. ارائه خدمات تامین اجتماعی فلسفه وجودی دولت ها و به عبارتی دولت ساز و یکی از مبانی ارتباط دولت – ملت است که متاسفانه اجرای سیاست های شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی در تعرف سیاست های بین نسلی که برخی تا چندین نسل بعدی را متاثر می سازد پایه های امنیت اجتماعی را سست و متزلزل می کند. دولت ها معمولاً بدنبال اجرای سیاست های کوتاه مدت و زودبازده هستند در صورتی که جنس سیاست های تامین و حمایت اجتماعی از نوع سیاست های بلند مدت بوده و همین امر انحراف اثربخشی سیاست های اجتماعی را بدنبال دارد. یکی از مهمترین ابزاهای جلوگیری از این انحراف، تولید و ترویج و توزیع ادبیات و دانش حوزه رفاه و تامین اجتماعی در بین اندیشمندان، سیاست سازان، سیاست گذاران و ذینفعان آن اهم از جوامع کارفرمایی، کارگری و دولت مردان به معنی عام آن است.

موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی رسالت خود را تامین پشتوانه کارشناسی جهت اعمال سیاست های رفاهی و تامین اجتماعی و به ویژه بیمه های اجتماعی تعریف کرده است. به عبارتی این موسسه بدنبال آن است که هیچ سیاستی بدون پشتوانه مطالعاتی و کارشناسی شده نباشد همان مطالعات کاربردی که از موسسات پژوهشی حوزه تخصصی انتظار می رود. مسلماً مسیر تحقق این رسالت با پستی و بلندی و چالش های متعدد روبرو است که ارتقاء فرهنگ باور سیاستگذاران و تصمیم گیران به این مهم در سرلوحه آن قرار دارد. که اگر این باور در جامعه نخبگانی اجرایی حوزه رفاه و تامین اجتماعی ریشه های عمیقی داشت منجر به تعطیلی تنها موسسه پژوهشی تخصصی بیمه های اجتماعی که از سال 1371 تاسیس و با همت و تلاش محقیقن کشور خدمات برجسته ای مانند تهیه اسناد پشتیبان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تاسیس صندوق بیمه روستائیان و عشایر را به کشور عرضه کرده بود نمی شد. پس از خمودگی حاکم بر مطالعات تامین اجتماعی در بین سال های 87 تا 94 به واسطه تعطیلی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی که مدعای آن تولید تنها 125 کتاب در این حوزه بین این سال هاست دولتی که با شعار تدبیر و امید سکان امور اجرایی کشور را در دست گرفته بود به بازگشایی نهاد تدبیر تامین اجتماعی یعنی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی همت گمارد.

با بازگشایی مجدد، این موسسه از یک سوی با مطالبات انباشته شده به واسطه تعطیلی 6 ساله مواجه بود و از سوی دیگر چالش های حوزه رفاه و تامین اجتماعی نیز در زمره ابر چالش های کشور تبدیل شده بود. اقدامات اجرایی راه اندازی مجدد از تجهیز مکان فیزیکی و جذب نیروی انسانی و زیر ساخت های مختلف در اندک زمان صورت پذیرفت و موسسه عملا در نیمه اول سال 94 وارد فاز عملیاتی کردن وظایف اصلی خود یعنی تولیدات علمی در قالب طرح پژوهشی، گزارش کارشناسی، بسته سیاستی، نشست تخصصیَ، دوره های آموزشی، همایش ها، تولید کتاب، فصل نامه و حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی شد. زیر ساخت های فرآیندی یعنی آیین نامه ها و شیوه نامه های اجرایی در حین کار تهیه و تصویب می شدند به عبارتی موسسه در حال تعریض پلی بود که استفاده از آن در حین عملیات اجرایی متوقف نمی شد. مجموعه این تولیدات علمی در قالب شش گروه پژوهشی بیمه و محاسبات بیمه ای، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، اقتصاد و سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی، افکار سنجی و نظر سنجی و حکمرایی (مدیریت، حقوقی و فن آوری) تعریف می شود. البته حضور متخصص ترین و با تجربه ترین اندیشمندان این حوزه تخصصی در ارکان هیات امناء و شورای پژوهشی تمامی فعالیت های علمی و سیاست های کلان موسسه را طراحی و رصد می کنند.

نگاهی به آمار عملکرد موسسه در این دو سال بیانگر بازیابی و ارتقاء جایگاه موسسه در سپهر تولیدات علمی حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور است. چاپ بیش از 35 کتاب ترجمه و تالیفی و عقد قرارداد جهت تولید بیش از 74 کتاب یکی از اقدامات موثر موسسه در این دو سال است. کتاب های ارزشمندی از جمله مدیریت صندوق های بازنشستگی، اقتصاد سیاسی اصلاحات بازنشستگی، آینده نظام های چند لایه تامین اجتماعی، فساد های احتمالی حوزه سلامت، تاریخ بیمارستانگری و درمانگری در ایران، ساختارهای اجتماعی اقتصاد، ضروت تاب آوری اقتصاد، اصول بیمه و تامین اجتماعی و غیره.  در حال حاضر کتاب خانه ها و مراکز علمی و دانشگاهی متعددی دراقصی نقاط کشور درخواست ارسال کتاب های موسسه را دارند. تقریباً هیچ مطالعه و پژوهشی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی در کشور یافت نمی شود که به منابع تولیدی این موسسه ارجاع نداده نباشد. باتوجه به ضرورت رفع نیازهای فوری و انباشته شده پژوهشی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی تولید گزارش های کارشناسی در دستور کار قرار گرفت که تا پایان نیمه اول سال 94 در حدود 80 عنوان گزارش کارشناسی قرارداد شده و بیش از30 عنوان آن تولید و عرضه شده است. گزارش هایی که هریک مبین راهکارهای رفع یکی از ابعاد چالش های حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور است. همایش های موسسه با تعریف عرف شده همایش های کشور متفاوت و جهت یافتن پاسخ به مسائل تامین اجتماعی با اجماع کارشناسی است جمع بندی تمامی همایش های برگزار شده توسط موسسه در قالب کتاب آن همایش عرضه شده است. در برگزاری همایش ها پیوند بین حوزه نظر و عمل دنبال می شود. طرح های پژوهشی در سه سطح خرد، متوسط و کلان تعرف و در سال های پس از بازگشایی مجدد موسسه بیش از 40 طرح پژوهشی قرارداد شده است. طرح هایی از جنس کاربردی و زیر بنایی مانند روش های تسویه بدهی های دولت، ساخت جدول عمر و تغییر وضعیت بیمه شدگان، تولید بیش از 12 گایدلاین دارویی، تنقیح قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی، طراحی و اجرای کانون های ارزیابی و توسعه مدیران، محاسبه و پیش بینی تعهدات سازمان (محاسبات آکچوئری) با همکاری سازمان بین المللی کار، ریسک ادغام صندوق های بیمه ای، امکان سنجی روش های خروج از بنگاه داری، طراحی سند اشتغال و سرمایه گذاری با رویکرد بیمه های اجتماعی، محاسبه فقر و پیش بینی آن با توجه به تفکیک حوزه های بیمه ای و حمایتی و غیره که اثربخشی آنها رصد و توفیقات متعددی در کنترل هزینه و ارتقاء منابع سازمان یا به عبارتی پایداری بیشتر سازمان داشته است. گرچه که سیاست موسسه بر برون سپاری تحقیقات است و می توان ادعا کرد که تقریباً هیچ پژوهشگر مطرح این حوزه در کشور یافت نمی شود که موسسه با آن همکاری نکرده باشد اما با توجه به ضرورت و ماهیت کار در قالب طراحی کارگروه های تخصصی برخی عناوین پیگیری می شوند. کارگروه های کنترل هزینه های درمانی، صدای صف (استفاده از ظریف بازنشستگان و مدیران اجرایی)، اصلاحات بازنشستگی، حکمرانی فن آوری اطلاعات و غیره از جمله آنهاست.

حمایت از پایان نامه ها و رساله های دانشجویی از جمله اقدامات موثر موسسه در راستای تشویق دانشجویان به تحقیق در حوزه تامین اجتماعی است. تا کنون بیش از 20 عنوان پایان نامه و رساله کارشناسی ارشد و دکتری مورد حمایت موسسه قرار گرفته است. این دانشجویان در آینده تبدیل به پژوهشگران مطرح این حوزه و سیاست سازان آتی کشور خواهند بود.

در مجموع گرچه که موسسه عالی پژوهش با مشکلات ذاتی فعالیت های علمی از تعریف عنوان، تبیین ابعاد مختلف مساله، وجود محققین متخصص و متعهد، رعایت اخلاق پژوهش، تامین بودجه لازم، نشر و ترویج تحقیقات و ترغیب سیاست گذاران و تصمیم گیران به استفاده از این تحقیقات و غیره روبرو است اما مجموعه جوان و پر انگیزه نیروهای موسسه با همکاری تمامی بیش از 240 نفر افراد طرف قرارداد موسسه روح پژوهش محوری و تدبیر در حوزه رفاه و تامین اجتماعی که دیگر توان آزمون خطا را ندارد، دمیده اند. موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی سپاسگزار تمامی این محققین در هفته ای است که به نام پژوهش مزین می باشد.

آدرس و راه های ارتباطی ما

  • تلفن : 88753245 (021) (98+)
  • آدرس : تهران میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم پلاک 20
  • ایمیل : Info@ssor.ir
  • دورنگار : 88507421 (021) (98+)

  • اینیستاگرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیlinked in موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیگوگل پلاس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیتله گرام موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

Baner ketab 1.jpg