چالش‌های رفاهی برای تدوین برنامه هفتم توسعه تبیین شد


چالش‌های رفاهی برای تدوین برنامه هفتم توسعه تبیین شد

رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی بر تبیین چالش‌های رفاهی برنامه ششم برای تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و گفت: اگر فهم منطقه‌ای دقیق از آسیبها نداشته باشیم، در تخصیص اعتبارات و تدوین سیاست‌ها موفق نخواهیم بود.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، دکتر روزبه کردونی رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در برنامه اختتامیه کنفرانس آنلاین ملی امور اجتماعی در برنامه هفتم توسعه گفت: اگر  می خواهیم برای برنامه هفتم توسعه برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم باید ابتدا چالش ها و تنگناهای موجود در برنامه ششم توسعه در حوزه اجتماعی رفاهی و حمایتی را مدنظر بگیریم.
وی افزود: توجه به این چالش ها به این دلیل اهمیت دارد که متوجه خواهیم شد در این 4 سال گذشته تا چه میزان مسائل را حل کرده‌ایم،در کدام چالش ها موفق بوده ایم و هنوز کدامیک پابرجاست.
وی ادامه داد: یکی از مسائل و چالش های برنامه ششم توسعه در بستر اجتماعی، ورود دستگاه های متعدد حمایتی و جزیره‌ای عمل کردن این دستگاه‌ها است؛ در واقع کلکسیونی از شوراهای مختلف و مسائل متعدد با متولی های متعدد را می‌توان در حوزه اجتماعی، رفاهی و حمایتی نام برد.
رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: تداخل وظایف و فعالیت‌های دستگاه‌ها و ارائه کنندگان خدمات رفاهی، عدم اجرای نظام تامین اجتماعی چند لایه، فقدان نظام یکپارچه آماری برای شناسایی و رصد جامعه هدف، تعدد مراکز تولید کننده آمار و محدودیت در دسترسی به اطلاعات از جمله دیگر چالش ها در برنامه ششم توسعه است.
وی تصریح کرد: مناسب نبودن شاخص های پذیرش و شناسایی نیازمندان به دلیل کامل نبودن نظام پایش، ارائه خدمات ناکافی در پوشش تمام خانوارها به دلیل ناکافی بودن اعتبارات را نیز می‌توان نام برد‌.
وی گفت: در حوزه عمومی چالشی که با آن مواجه هستیم، این است آن جایی که باید با صدای بلند از چالش ها بگوییم و برای حل آنها اقدام کنیم بیشتر مطالبات ما از سازمان های حمایتی مانند بهزیستی،کمیته امداد و غیره است درحالیکه باید بسراغ تولیدکنندگان فقر و اسیب رفت، باید دانست آنهایی که نابرابری، فقر و آسیب را تولید می‌کنند تا زمانی که متوقف نشوند هر چقدر هم که در حوزه حمایت کار شود بازهم پاسخگو نخواهد بود.
وی در ادامه بیان چالش‌های حوزه اجتماعی در برنامه ششم توسعه گفت: مشکلات معیشتی کارگران در نتیجه افزایش سطوح قیمت و کافی نبودن دستمزد آنها، کافی نبودن میزان پرداختی های معیشتی، فقدان برنامه فراگیر برای معلولان و افراد دچار آسیب اجتماعی از جمله دیگر این چالش ها بوده است.
کردونی اظهار کرد: همچنین توجه ناکافی به بومی‌سازی اندیشه ها و الگوهای وارداتی در حوزه حمایتی همواره وجود داشته و اگر فهم منطقه‌ای دقیق وجود نداشته باشد در تخصیص اعتبارات و تدوین سیاست ها موفق نخواهیم بود.
وی ادامه داد: از طرفی استنباط های متفاوت نسبت به فقر در سطوح سیاستگذاری و فاقد گفتمان فراگیر رفاهی و حمایتی را در برنامه ششم توسعه شاهد هستیم.
کردونی اظهار کرد: معضل حاشیه نشینی، افزایش آسیب های اجتماعی ناشی از عوامل محیطی و محدودیت فقرا در دسترسی به اطلاعات بانکی، عدم پاسخگویی به موقع برخی دستگاه‌های متولی آسیب‌های اجتماعی، ضعف کارشناسی در نظارت بر تصمیمات و ضعف در مدیریت واحد در دستگاه‌های متولی از دیگر چالش‌های برنامه ششم توسعه است.
رییس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: باید ببینیم متولی این چالش‌ها کدام دستگاه ها هستند و چه سیاست هایی ناظر و چه اقدام هایی اجرا شده است آیا اقدامات اثربخش بوده و این میزان اثر بخشی در کنترل و کاهش آسیب ها تا چه میزان است و اگر چالش ها پابرجاست دلیل آن چه بوده؟ چالشها نوظهور بوده یا سیاست و اعتبارات کافی وجود نداشته است.


برچسب ها
 رفاه،چالش،برنامه ششم،هفتم توسعه 

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.