جایگاه نظام متمرکز تامین اجتماعی در خط‌مشی‌گذاری دولتی پررنگ‌تر شود


جایگاه نظام متمرکز تامین اجتماعی در خط‌مشی‌گذاری دولتی پررنگ‌تر شود

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: باید بتوانیم جایگاه نظام متمرکز تامین اجتماعی را در سیاست گذاری اجتماعی و خط مشی گذاری دولتی و عمومی پررنگ تر کنیم.

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ، علی حیدری در ششمین وبینار پیرامون نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم که به همت موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار شد با بیان اینکه نظام متمرکز با ادبیات مختلفی از دهه 50 مطرح بوده و اکنون به صورت جدی تر مورد نظر قرار گرفته گفت: موسسه عالی پژوهش جریان سازی و گفتمان سازی علمی را در این زمینه بر عهده گرفته و سلسله مباحث وبیناری در این باره برگزار می کند تا بتواند از نظر صاحبنظران استفاده کند. یک جمع سپاری ایده ها هم صورت گرفته است تا در پروژه ای که قرار است طراحی شود از این ظرفیت ها استفاده کنیم.

وی افزود: مقوله سیاست گذاری اجتماعی از حوزه های مهم در خط مشی گذاری های عمومی و دولتی است، اما در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. قلمروهای مختلفی برای تقسیم کار حاکمیت وجود دارد که یکی از قلمروها، رفاه اجتماعی است و مقوله تامین اجتماعی، بهداشت، اشتغال، مسکن و آموزش در ذیل آن قرار می گیرد اما از بد حادثه با وجود آنکه در حیطه های دیگر دارای رشته تحصیلی و دانشکده هستیم اما در حوزه تامین اجتماعی یک فقر نظری و یاس عملی داریم و گفتمان سازی فکری و عملی باید در این حوزه شکل بگیرد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم جایگاه نظام متمرکز تامین اجتماعی را در سیاست گذاری اجتماعی و خط مشی گذاری دولتی و عمومی پررنگ تر کنیم گفت: خط مشی های موجود دولتی معمولا انضباطی، توزیعی یا توزیع مجدد است که خط مشی توزیعی و توزیع مجدد درباره نظام متمرکز تامین اجتماعی چه از حیث نابرابری های پیشینی و چه نابرابری های پسینی مطرح است.

حیدری ادامه داد: طبیعی است که خط مشی گذاری عمومی برای پاسخگویی به مسائل و مشکلات اجتماعی است و اکنون شرایط کشور ما از حیث کرونا و تحریم ها و وضعیت اقتصادی به گونه ای است که یکی از مشکلات مردم عدم برخورداری از یک نظام مطلوب تامین اجتماعی به منزله حوزه حمایتی، امدادی و بیمه ای و نه صرفا سازمان تامین اجتماعی است.

 

همچنین کیومرث اشتریان، استاد دانشگاه و دبیرسابق کمیسیون اجتماعی دولت با بیان اینکه معتقدم در زمینه نظام متمرکز تامین اجتماعی هیچ کار جدیدی به مفهوم تئوری پردازی نکنیم و روی استراتژی اجرا متمرکز شویم گفت: از سال 93 در کمیسیون اجتماعی دولت به دنبال عملیاتی کردن نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بودیم.

وی افزود: لازم است یک سری تجدید نظرهایی پیرامون سرگذشتی که داشتیم انجام دهیم تا وقتی وارد مسائل اجرایی می شویم با مشکلات کمتری روبه رو باشیم. نکته نخست آنکه در ساختار سیاست گذاری، بدنه کارشناسی اطلاعات لازم را در اختیار داشت، اما در سطوح مدیریتی بالاتر درک روشنی از نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نداشت.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی که باید در سیاست گذاری اجتماعی انجام شود دیپلماسی بیرونی است گفت: نکته دوم آنکه برای اجرای نظام متمرکز باید به ظرفیت دولت توجه داشته باشیم. ظرفیت دولت ما به دلایل مختلف ظرفیت تصمیم سازی برای کارهای رادیکال نیست بنابراین توصیه مهم این است که به سراغ رویکرد تدریجی برویم. تدریج گرایی به این معنا که همان نظام سه لایه تامین اجتماعی را  به عنوان نظام مترکز تامین اجتماعی اجرا کنیم و روی همان تمرکز کنیم که طبیعتا با اصلاحاتی همراه می شود.

اشتریان افزود: در این میان یکی از عناصر مهم وجود یک سازمان متمرکز برای تنظیم گری نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور است که می تواند یک تغییر ساختاری را به دنبال داشته باشد. بنابراین از حیث مقررات و دانش کارشناسی در حدی هستیم که سیاست گذاری تدریجی را به خوبی اجرا کنیم.

وی تاکید کرد که نکته بعدی این است که برای اجرای این نظام متمرکز باید ظرفیت دیجیتال دولت تقویت شود. برای این کار باید از ظرفیت نهادهای خارج از دولت  استفاده کنیم. ظرفیت پلتفرمی دولت در حوزه رفاه اجتماعی بسیار مهم است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه در راستای بکارگیری سیاست تدریجی، یک راه حل این است که سه آیین نامه مربوط به قانون نظام جامع رفاه و نظام چندلایه تامین اجتماعی دنبال و به تصویب برسد گفت: درباره قانون نظام جامع سه آیین نامه داشتیم که آیین نامه سطح مساعدت ها در دولت تصویب شد. عملیاتی ترین کار برای نظام متمرکز این است که سه آیین نامه را تصویب کنیم. توصیه اولم به وزیر رفاه این است که دراین فرصت این سه آیین نامه را برای تصویب به دولت بفرستد؛ همان کاری که چندسال است ما دنبال آن بودیم. اگر این سه آیین نامه تصویب شود و روی اجرای همین ها تمرکز کنیم بخش قابل توجهی از کار پیش می رود.

اشتریان همچنین بر ضرورت تقویت تنظیم گری یکپارچه سازمان های بازنشستگی تاکید کرد و گفت: در مجموع موافق نیستم که طرحی نو در اندازیم. باید روی اجرای نظام چندلایه تامین اجتماعی تمرکز کنیم که می تواند نظام متمرکز را هم محقق کند.

 

در این وبینار همچنین علی اخوان، معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نیز در این نشست وبیناری با بیان اینکه دنبال کار رادیکال نباید باشیم گفت: در برنامه پنجم توسعه مفهوم نظام چندلایه تامین اجتماعی را وارد قانون کردیم که در قانون ششم توسعه هم آمد، اما عملا هیچ خروجی از نظام چندلایه نگرفتیم و علیرغم زحماتی که کشیده شد و آیین نامه ها و دستورالعمل های آن تدوین شد اما خروجی ملموسی از این نظام نداشتیم.

وی افزود: جادارد این تجارب تک به تک بازخوانی شود و تک تک سازمان هایی که طی سالها شکل گرفته از بهزیستی گرفته تا کمیته امداد و ... تجاربشان بازخوانی شود که چرا راه اندازی شدند و به کجا رسیدند و سپس بخواهیم طرحی نو دراندازیم.

اخوان با اشاره به اینکه اکنون در حوزه بهداشت و درمان که از نظام رفاه کوچکتر است در دهه 50 گزارشی با عنوان راهی نو به سوی تندرستی چاپ شد، اگر آن نوشتار را بخوانید مشکلات نظام سلامت همان است و راهکارها هم همچنان همان است گفت: اما علی رغم همه اقدامات انجام شده دستاورد ملموسی نداشته ایم و علت این است که شاید از ابتدا زیرساخت های هرکاری را به فراخور خودش تامین نکرده ایم و از ابتدا یک قانون و طرح ایده آل را تصویب کردیم و بعد در اجرا به مشکل خورده ایم.

معاون صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: اکنون تعاریف روشنی از نظام متمرکز تامین اجتماعی در میان سیاست گذاران وجود ندارد و بعضا آن را محدود به سازمان تامین اجتماعی می دانند که نگاه بسیار خطرناکی است. باید این مفاهیم برای سیاست گذاران جا بیفتد، هرچند عزم سیاسی برای این کارها در کشور ما وجود ندارد و مواردی به صورت مقطعی مطرح می شود.

وی با بیان اینکه اگر بنا بود در سال های قبل چنین کارهایی را انجام دهیم در زیرساخت های اطلاعاتی به مشکل می خوردیم گفت: اما اکنون با امکانات فراهم شده عرصه دیجیتال در وزارت رفاه می توانیم امیدوار باشیم و روی آن حساب کنیم هرچند نیاز به تقویت دارد و به طور کامل پاسخگو نخواهد بود.

اخوان با تصریح این مطلب که باید به سمت اصلاح قوانین و مقررات برویم گفت: قصد داریم پیش نویسی تهیه و به مجلس ببریم و تصویب کنیم درحالی که قوانین اصلاح نشده است و فقط قانون روی قانون می گذاریم. می خواهیم قانون جدیدی اضافه کنیم که با پیچیدگی بیشتر کار می شود و این اقدام خوب، لوث شده و در حد قانونی مانند نظام جامع رفاه باقی مانده و ابتر می شود.

 


برچسب ها
  

دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه باید وارد شوید.