بانک ایده

نام و نام خانوادگی(*)
Invalid Input

جنسیت(*)
Invalid Input

تحصیلات(*)
Invalid Input

پست الکترونیک(*)
Invalid Input

شغل(*)
Invalid Input

استان محل کار(*)
Invalid Input

شهرستان محل کار(*)
Invalid Input

عنوان ایده
Invalid Input

بطور مثال : پرداخت وام به کارگاه های در حال ورشکستگی

توضیحات ایده (*)
Invalid Input

بطور مثال : از آن جایی که بیکاری و تأثیرآن بر کاهشِ درآمدهای سازمان می تواند منجر به یک موضع و مشکل اساسی شود. پیشنهاد می گردد تا از محل منابع حاصل از 3 درصد بیمه بیکاری مبالغی به عنوان وام به کارگاه های در حال ورشکستگی پرداخت گردد تا مانع از تعطیلی و اخراج کارگران و نهایتاً پرداخت مبالغ بسیار بیشتر تحت عنوان بیمه بیکاری گردد.