مولف: مركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد
کلید واژه: داروی ستوکسیماب، سرطان‌
سال: 1396
عنوان: دستورالعمل تجويز داروی ستوکسیماب در سرطان‌ها

عنوان: دستورالعمل تجويز داروی Cetuximab در سرطان‌ها

تهيه و تنظيم: مركز تحقيقات باليني سرطان بيمارستان ميلاد

گروه: سیاستگذاری و اقتصاد سلامت

سال: 1396

دانلود


چکیده: 

بومی‌سازی گایدلاین‌های درمانی به مفهوم نگاه نظام‌مند به گایدلاین‌های موجود در جهت یافتن مرتبط‌ترین آن‌ها با شرایط بیماران و تلفیق آن با ملزومات فرهنگی و منطقه‌ای جمعیت هدف و نیز امکانات نظام سلامت است. برای نگارش یک گایدلاین باید یک مسیر نسبتاً طولانی یا یک کار تیمی خیلی دقیق و مناسب به عمل ‌آید که مستلزم صرف وقت و هزینه بسیار و البته نیازمند در دست داشتن اطلاعات دقیق از اپیدمیولوژی منطقه‌ای و همچنین هزینه‌های درمانی است. با توجه به ‌این مسیر طولانی ‌آیا لازم است که هر کشور یا جامعه گایدلاین بالینی اختصاصی خود را داشته باشد؟ طبیعتاً پاسخ مثبت است. اما بحث ‌‌اینجاست که چقدر ممکن است شواهد حاصل از جستجوی پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی در جوامع مختلف متفاوت باشد و ‌آیا هر جامعه‌ای شواهد کافی منطقه‌ای دارد؟

آنچه مسلم است ‌این است که میزان شواهد معتبر در جوامع توسعه‌یافته بیشتر از جوامع درحال‌توسعه است. لذا به نظر می‌رسد که نیاز به دوباره‌کاری و طی ‌این مسیر طولانی در هر کشوری، البته به‌جز در موارد خاص و اپیدمی‌های منطقه‌ای، وجود نداشته باشد. بنابراین در ‌این شرایط به جای نگارش گایدلاین می‌توان از روش‌های بومی‌سازی گایدلاین استفاده کرد.