ردیف نام اطلاعات تحصیلی پست الکترونیک
1 ابراهیم شیرعلی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 ابوالفضل عباسی دره بیدی دانشجوی دکتری اقتصاد این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
3 امیرحسین سادات کارشناسی ارشد علوم اجتماعی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4 ایوب سخایی کارشناسی ارشد بررسی مسائل اجتماعی ایران (جامعه شناسی) این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
5 آقای خوشپور کارشناسی ارشد علوم اقتصادی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
6 بابک پیروز کارشناسی ارشد اقتصاد توسعه/فیزیک این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
7 پیام حیدر قزوینی کارشناسی حقوق این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
8 دکتر حجت اله میرزایی دکتری علوم اقتصادی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
9 حسن یحیوی رازلیقی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
10 دکتر جعفر صادق تبریزی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
11 دکتر درمحمد کردی تمندانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
12 دکتر سیروس علی نیا دکتری اقتصاد سلامت این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
13 روزبه آقاجری کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
14 سینا چگینی کارشناسی ارشد جامعه شناسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
15 صابر اعظمی آغداش دکتری سیاستگذاری سلامت  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
16 علی چگینی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
17 محمد صادق طلوع برکاتی کارشناسی ارشد جامعه شناسی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
18 محمود محمودزاده دکتری علوم اقتصادی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
19 مریم سادات پور میرغفاری کارشناسی ارشد علوم اجتماعی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
20  وحید راثی  دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
21