مبلغ قرارداد

شماره ثبت

تاریخ

مجری

نوع

عنوان طرح

ردیف

 

20971343

27/5/97

مریم سادات پور میرغفاری

طرح پژوهشی

مروری بر آثار مطالعاتی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی

1

 

20971342

27/5/97

ابوالفضل عباسی دره بیدی

طرح پژوهشی

تبیین تقابل نیروهای فعال در اصلاحات نظام بازنشستگی در کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد نهادگرایی

2

 

20971341

27/5/97

سینا چگینی

طرح پژوهشی

رصد پویای تحلیلی رسانه های منطقه آسیای غربی و رسانه های بین المللی با تمرکز بر رخدادها و روندهای حوزه تامین اجتماعی، رفاه و سیاستگذاری اجتماعی

3

 

20971334

20/5/97

پیام حیدر قزوینی

طرح پژوهشی

رصد پویای تحلیلی رسانه های جمعی فارسی زبان با تمرکز بر رخدادها و روندهای حوزه تامین اجتماعی، رفاه و سیاستگذاری اجتماعی

4

 

20971335

20/5/97

امیرحسین غلامپور

طرح پژوهشی

سیمای رفاه و تامین اجتماعی کشورهای جهان (نمونه های آلمان، ترکیه و اتیوپی)

5

 

20971333

16/5/97

دانشگاه خوارزمی به نمایندگی دکتر محمد حسین مشهدی زاده

طرح پژوهشی

بررسی مقایسه ای و تحلیل تحولات فرایندی دو شعبه منتخب سازمان تامین اجتماعی

6

 

20971329

9/5/97

محمود محمودزاده

طرح پژوهشی

آثار تحریم ها بر متغیرهای کلان اقتصادی

7

 

20971324

6/5/97

آقای خوشپور

گزارش کارشناسی

بررسی و تحلیل تعاریف و مصادیق موضوع بند ن تبصره 5 بودجه سال 1397

8

 

20971325

6/5/97

حجت اله میرزایی

گزارش کارشناسی

ضرورت و موانع حمایت از تولید ملی، تحلیلی بر مبنای ارزیابی کلینیکال بنگاه های بزرگ

9

 

20971322

3/5/97

دانشگاه سیستان و بلوچستان با نمایندگی دکتر درمحمد کردی تمندانی

طرح پژوهشی

بررسی و تحلیل بازار سرمایه در ایران و شناخت چگونگی حضور و نقش آفرینی این بازار

10

 

20971318

1/5/97

روزبه آقاجری

طرح پژوهشی

اعتراضات صنفی نیروی کار و تامین اجتماعی (رویکرد توصیفی و تحلیلی)

11

 

20971317

31/4/97

ابراهیم شیرعلی

طرح پژوهشی

ارائه خدمات رفاهی به سالمندان در کشورهای منتخب با رویکرد تطبیقی

12

 

209711311

26/4/97

دانشگاه صنعتی شریف به نمایندگی دکتر محمدرضا موحدی

طرح پژوهشی

طرح پژوهشی امکان سنجی ساخت افزار هوشمند برای پایش الکترونیکی سلامت

13

 

20971303

6/4/97

علی چگینی

طرح پژوهشی

بررسی و تحلیل خانه های سازمانی به شرح مشخصات مندرج در طرحنامه و شرح خدمات پیوست

14

 

20971296

3/4/97

صابر اعظمی آغداش

طرح پژوهشی

ارائه الگوی اصلاح ساختار اداره بیمارستان های تابعه اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

15

 

20971276

23/3/97

رضا نیکوکار

طرح پژوهشی

سند جامع سالمندی سازمان تامین اجتماعی

16

 

20971273

20/3/97

محمد صادق طلوع برکاتی

گزارش کارشناسی

شناسایی و معرفی مهمترین موسسات فعال در حوزه نظرسنجی و افکارسنجی در سه سطح ملی، منطقه ای و جهانی (با تمرکز بر حوزه رفاه، سیاستگذاری و تامین اجتماعی)

17

 

20971264

6/3/97

بابک پیروز

طرح پژوهشی

تهیه شرح خدمات طرح بهینه سازی سبد سرمایه گذاری صندوق به شرح مشخصات مندرج در طرحنامه و پیوست

18

 

20971260

2/3/97

ایوب سخایی

طرح پژوهشی

فراحلیل مطالعات و پژوهش های پیرامون رضایت سنجی و ارزیابی عملکرد مرتبط با سازمان تامین اجتماعی

17

 

20971262

2/3/97

امیرحسین سادات

طرح پژوهشی

ارزشیابی خدمات تامین اجتماعی در ایران (مورد مطالعه بیمه بیکاری)

18

 

20971244

29/2/97

حسن یحیوی رازلیقی

طرح پژوهشی

امکان سنجی حمایت از کالای داخلی از طریق کارت خرید مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی

19

 

20971240

26/2/97

رحمان یازرلو

طرح پژوهشی

طراحی 15 شخصیت انیمیشن جهت ساخت موشن گرافی

20

 

20971230

17/2/97

دکتر سیروس علی نیا

طرح پژوهشی

مطالعه شناسایی خدمات مورد تقاضای القایی در بخش سرپایی مراکز ملکی و غیر ملکی سازمان بیمه تامین اجتماعی

21

 

20971233

17/2/97

گروه توسعه مالی فیروزه به نمایندگی رامین ربیعی

طرح پژوهشی

تبیین راهبرد بهینه برای برون رفت سازمان تامین اجتماعی از بحران نقدینگی

22

 

20971229

16/2/97

وحید راثی

گزارش کارشناسی

محاسبه میانگین مدت زمان ویریت یک بیمار سرپایی توسط پزشک عمومی و متخصص در درمانگاه های ملکی و غیر ملکی سازمان تامین اجتماعی شهر تهران

23

 

20971220

18/1/97

دکتر جعفر صادق تبریزی

طرح پژوهشی

ارائه الگو برای سنجش کیفیت خدمات سلامت در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی

24