Image

آقای مهرفر - همایش گروه محاسبات بیمه ای

همایش ملی ارزیابی اکچوئری در صندوق های بازنشستگی ایران - 6 بهمن 1394 عنوان مقاله : "نقدی بر اندازه گیری بدهی بازنشستگی تحت بیانیه شماره 68 GASB و مقایسه آن در بخش عمومی تأمین اجتماعی"

آقای نبی زاده -همایش گروه محاسبات بیمه ای

همایش ملی ارزیابی اکچوئری در صندوق های بازنشستگی ایران - 6 بهمن 1394 عنوان مقاله : "چالش های اکچوئری در ایران"

آقای عظیمی - همایش گروه محاسبات بیمه ای

همایش ملی ارزیابی اکچوئری در صندوق های بازنشستگی ایران - 6 بهمن 1394 عنوان مقاله : "غفلت های رایج در صندوق های بازنشستگی (هسته های نظام چند لایه)"

بررسی 40 سال در حوزه ریشه کنی فقر

فرشاد مؤمنی: درهم تنیدگی فقر و نابرابری، عاملی بر سر راه توسعه ایران است

آقای دکتر شیبانی-همایش گروه محاسبات بیمه ای

همایش ملی ارزیابی اکچوئری در صندوق های بازنشستگی ایران - 6 بهمن 1394 عنوان مقاله : "بحران نظام بازنشستگی در ایران و نقش اکچوئری در اصلاحات نظام بازنشستگی"

آقای نبی زاده -همایش گروه محاسبات بیمه ای

همایش ملی ارزیابی اکچوئری در صندوق های بازنشستگی ایران - 6 بهمن 1394 عنوان مقاله : "چالش های اکچوئری در ایران"

آقای دکتر شیبانی-همایش گروه محاسبات بیمه ای

همایش ملی ارزیابی اکچوئری در صندوق های بازنشستگی ایران - 6 بهمن 1394 عنوان مقاله : "بحران نظام بازنشستگی در ایران و نقش اکچوئری در اصلاحات نظام بازنشستگی"

آقای عظیمی - همایش گروه محاسبات بیمه ای

همایش ملی ارزیابی اکچوئری در صندوق های بازنشستگی ایران - 6 بهمن 1394 عنوان مقاله : "غفلت های رایج در صندوق های بازنشستگی (هسته های نظام چند لایه)"

آقای مهرفر - همایش گروه محاسبات بیمه ای

همایش ملی ارزیابی اکچوئری در صندوق های بازنشستگی ایران - 6 بهمن 1394 عنوان مقاله : "نقدی بر اندازه گیری بدهی بازنشستگی تحت بیانیه شماره 68 GASB و مقایسه آن در بخش عمومی تأمین اجتماعی"