هیئت امنا

هیئت امنای موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعیمحمد حسن زدا
محمد حسن زدارئیس هیئت امنا و سرپرست سازمان تأمین اجتماعی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دکتر شهرام غفاری
دکتر شهرام غفارینایب رئیس هیئت امنا و رئیس مؤسسه
تحصیلات: دکتری اقتصاد سلامت و پزشک
آقای ملک‌وند فرد
آقای ملک‌وند فرد عضو هیئت امنا و مشاور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
تحصیلات: کارشناسی ارشد اقتصاد
دکتر مهدی منتظر قائم
دکتر مهدی منتظر قائم عضو هیئت امنا و جامعه شناس
تحصیلات: دکتری پژوهش در رسانه
دکتر محمد فاضلی
دکتر محمد فاضلی عضو هیأت امنا و جامعه شناس
تحصیلات: دکتری جامعه شناسی
دکتر محمد حسين  شريف زادگان
دکتر محمد حسين شريف زادگانعضو هیئت امنا و اقتصاد دان
تحصیلات: دکتری توسعه اقتصادي و برنامه ريزي منطقه اي
دکتر محمد رحمتی
دکتر محمد رحمتی عضو هیئت امنا و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تحصیلات: متخصص پوست، مو و زیبایی
دکتر حسین راغفر
دکتر حسین راغفر عضو هیئت امنا و اقتصاد دان
تحصیلات: دکتری اقتصاد
دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر محمد تقی جغتاییعضو هیئت امنا و موسس و رئیس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي؛بنيانگذار و رئيس انجمن علوم تشريح ايران
تحصیلات: فلوشيپ علوم اعصاب كينگز