هیئت امنا

هیئت امنای موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
آقای ملک‌وند فرد
آقای ملک‌وند فرد / مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی/
معرفی کوتاه در مورد آقای ملک‌وند فرد ...مشاور مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی
دکتر شهرام غفاری
دکتر شهرام غفاری/ گروه آموزشی: ........../
معرفی کوتاه در مورد دکتر شهرام غفاری ...... معرفی کوتاه در مورد دکتر شهرام غفاری
دکتر نوربخش
دکتر نوربخش / عضو هیئت مدیره و قائم مقامِ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی /
دکتر سید تقی نوربخش عضو هیئت مدیره و قائم مقامِ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی
دکتر مهدی منتظر قائم
دکتر مهدی منتظر قائم / گروه آموزشی: ارتباطات اجتماعی /
آقای دکتر مهدی منتظر قائم استادیار گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است.
دکتر محمد فاضلی
دکتر محمد فاضلی / تحصیلات : جامعه‌شناس/
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران در رشته‌ جامعه‌شناسی است که حوزه مطالعاتی ایشان جامعه‌شناسی سیاسی
دکتر محمد حسين  شريف زادگان
دکتر محمد حسين شريف زادگان/ توسعه اقتصادی و برنامه ريزی/
دکتر شريف زادگان دارای دکترای توسعه اقتصادي و برنامه ريزي منطقه اي از انگلستان - دانشگاه لندن
دکتر محمد رحمتی
دکتر محمد رحمتی / مرتبه علمی : استاد /
تحصیلات :متخصص پوست و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.......
دکتر حسین راغفر
دکتر حسین راغفر / سازمان/شرکت: دانشگاه الزهرا /
سال‌ها است در دانشگاه الزهرا (س) دروس مختلف اقتصادی تدریس می‌کند و عضو هیئت علمی این دانشگاه است.
دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر محمد تقی جغتایی/ فلوشيپ: علوم اعصاب كينگز /
موسس و رئیس دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي؛بنيانگذار و رئيس انجمن علوم تشريح ايران