همکاران ما در موسسه         
دکتر روزبه کردونی
  نعمت الله علی پور   دکتر حسن امامی
  مجید رجبی

رئیس موسسه

داخلی: 302

 

 معاون توسعه و برنامه ریزی

داخلی: 302

 

 معاون پژوهشی

داخلی: 302

 

 مسئول هماهنگی گروه های پژوهشی

داخلی: 109

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
             
             
       
ارسلان الیاسی   سیدعلی محسنی   دکتر آوات رضانیا   مینو ضابطیان

مدیر مالی

داخلی: 102

 

 مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

داخلی: 107

 

مدیر روابط عمومی

داخلی: 220

 

مدیر امور اداری

داخلی: 114

             
             
       
 
دکتر مهدی سلیمانیه   حسن اسدی لاری   عبدالواحد خدامرادی    حامد حیدری

مدیر گروه افکار سنجی 

داخلی: 209

 

کارشناس گروه افکارسنجی

داخلی:212

 

 کارشنانس گروه سایستگذاری و اقتصاد سلامت

داخلی: 221

 

کارشناس آموزش

داخلی: 403

             
       
خانم دکتر نرگس اکبرپور   دکتر عباس خندان   هاله فرزانه    حمید لطفی

مدیر گروه بیمه های اجتماعی

داخلی: 406

 

کارشناس گروه بیمه های اجتماعی

داخلی: 217

 

دبیر گروه بیمه های اجتماعی

داخلی: 211

 

 مسئول فناوری اطلاعات

داخلی: 107

             
           
نوید احمدازاده     دکتر یاسر باقری   مونا خورشیدی    دکتر کامل دلپسند

مسئول دفتر ریاست موسسه

داخلی: 301-302

 

مدیر گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی

داخلی: 204 

 

دبیر گروه گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی

داخلی: 214  

 

کارشناس روابط عمومی

داخلی : 207

             
     
دکتر حسن امامی    مریم حسن زاده خاک مردانی   بهارک نجفی   شبنم ترابی

مدیر گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری

داخلی: 202

 

کارشناس گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری

داخلی: 208

 

دبیر گروه مدیریت، حکمروایی و فناوری

داخلی: 216

 

کارشناس انتشارات

داخلی: 218 

             
     

دکتر فردین یزدانی

  سمانه سادات علوی   زهرا نوروزی    مصطفی صادق

مدیر گروه اقتصاد و سرمایه گذاری

داخلی: 205

 

کارشناس گروه اقتصاد و سرمایه گذاری

داخلی: 206

 

کارشناس گروه اقتصاد و سرمایه گذاری

داخلی: 408

 

دبیر فصلنامه

داخلی: 409 

             
     

 

فریبا لطفی   کامران درختی    آرمین اسلامی  

محمد وحید اژدری

مسئول کتابخانه

داخلی: 113

 

کارشناس امور اداری و دبیرخانه

داخلی: 106

 

کارشناس کنترل پروژه

داخلی: 115

 

کارشناس امور اداری

داخلی: 105

             
     

 

فرج الله شفائی

  لیا مختارشاهی ثانی    دکتر بایزید مردوخی   بیتا فیروزکوهی 

حراست

داخلی: 100 - 130

 

کارشناس امور مالی

داخلی: 101

  داخلی: 408  

کارشناس امور مالی

داخلی: 104