مولف: علی ربیعی و عیسی منصوری
کلید واژه: اشتغال پایدار، کسب و کار، توسعه
سال: 1396
عنوان: توسعه اشتغال پایدار؛ جلد اول: توسعه کسب‌وکار برای اشتغال پایدار

عنوان:  توسعه اشتغال پایدار؛ جلد اول: توسعه کسب‌وکار برای اشتغال پایدار

نویسندگان: علی ربیعی و عیسی منصوری

سال انتشار: 1396


معرفی: سیاست اشتغال یک فرآیند هماهنگ و مرتبط است که همه مخالفان و ذی‌نفعان نقش‌آفرین را در تصمیم و اجرا برای رسیدن به اهداف اشتغال به هم پیوند می‌دهد. بیش و پیش از هر چیز، سیاست‌گذاری اشتغال از تعهد صریح سیاسی و سیاستی برای رسیدن به سطح مناسبی از اشتغال، آغاز می‌شود. مهم‌ترین نکته در فرآیند سیاست‌گذاری اشتغال، قرار گرفتن امر اشتغال در مرکز (و به‌عنوان هسته) همه سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی است. اما بررسی سهم و نقش اشتغال در عرصه سیاسی و سیاستی جهان در دوره‌های مختلف به‌ویژه از سه دههٔ قبل به این‌سو، نشان می‌دهد اشتغال، محور یا یکی از مؤلفه‌های محوری سیاست‌ها نبوده است. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از این جهت‌گیری را می‌توان متأثر از غالب شدن نگرش اقتصاد آزاد در دنیای سیاست‌گذاری اقتصادی در سطح جهان دانست. اما واقعیت امروز ایران و همین‌طور بسیاری از کشورهای دیگر بیانگر آن است که بی‌ثباتی اقتصادی، مالی گرایی در عرصه اقتصاد و عدم تعادل در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی افزایش یافته و همه این‌ها باعث شده به‌تدریج توجه صاحب‌نظران مجدداً به سمت اشتغال و ضرورت توجه به آن به‌عنوان یک مسئله محوری، جلب گردد.

از این نظر و بنا بر اهمیت موضوع فوق، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای شناسایی و بسط سازوکارهای مترقی اشتغال و معرفی منابع غنی در این عرصه، انتشار کتاب حاضر را در دستور کار قرار داد. این کتاب شامل 8 فصل با عناوین ذیل است:سیاست‌گذاری اشتغال، دینامیک کسب‌وکار و اشتغال، کسب‌وکار و اشتغال، زنجیره ارزش، توسعه سیستم کسب‌وکار، انتخاب رسته‌های هدف، مطالعه سیستم کسب‌وکار 1، مطالعه سیستم کسب‌وکار2.

قیمت: 22000 تومان

مولف: نیل گیلبرت
کلید واژه: مزایای اجتماعی، هدفمند
سال: 1395
عنوان: هدفمند کردن مزایای اجتماعی: چشم‌اندازها و گرایش‌های بین‌المللی

هدفمند کردن مزایای اجتماعی: چشم‌اندازها و گرایش‌های بین‌المللی


مترجم: هرمز همایون پور

خلاصه: هزینه‌های اجتماعی بخشی از وظایف دولت‌ها برای فراهم کردن نیازهای رفاهی شهروندان است.