نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، در ششمین نشست دیده بان رفاه و تامین اجتماعی، گفت: پدیده سالمندی تجربه جدیدی است که قبلاً با آن روبرو نشده بودیم. مسائل این حوزه باید دقیق بررسی شود.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، علیرضا محجوب، با بیان اینکه برای زندگی بهتر سالمندان در آینده باید فضا و تمهیدات خاصی را فراهم کنیم، اظهار کرد: این مسئله نیازمند ایجاد شرایط ویژه برای رفع مشکلات دوران سالمندی است تا افراد سالمند از فعالیت باز نایستند و احساس بطالت نکنند.
وی افزود: در این راستا لازم است با همکاری وزارت کار، نهادها و کانون‌های بازنشستگی پژوهش‌های مناسبی برای ایجاد رفاه برای سالمندان انجام شود و این مسئله مباحث متفاوتی را در بر می‌گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آن دسته از افرادی که زیر پوشش بیمه‌های تامین‌اجتماعی قرار ندارند، تصریح کرد: باید شرایطی فراهم شود تا این افراد بتوانند از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.
محجوب با بیان اینکه در بحث‌ حمایت از سالمندان، عموم مردم را نباید فراموش کرد، گفت: در کمیسیون اجتماعی مجلس مسائل مربوط به سالمندان دنبال می‌شود تا راه‌کارهای مناسبی برای ایجاد رفاه آن‌ها ارائه شود.