اولین جلسه کارگروه تخصصی رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، اولین جلسه کارگروه تخصصی «رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی» در حوزه درمان و سلامت، روز دوشنبه 9 اردیبهشت، با همکاری انجمن «ارتقاء مدیریت و سلامت ایرانیان»، در سالن اجتماعات موسسه برگزار شد.
در راستای نام‌گذاری سال 1398 به‌عنوان "رونق تولیـد" توسط مقام معظم رهبری، تشـکیل کارگروه تخصصی با عنوان رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی در حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی در دســتور کـار موسـسه عـالی پژوهش تأمین اجتمـاعی قرارگرفته است. این کارگروه که با همکاری انجمن ارتقاء مدیریت و اقتصاد سلامت ایرانیان تشـکیل شده است، جلسات خود را در محل موسسه و با حضور خبرگان و کارشناسان برجسـته بخش دولتی و خصوصـی و با تمرکز بر سه حوزه دارو، تجهیزات پزشـکی و لوازم مصـرفی برگزار می‌کند.
در این جلسـات، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی هر حوزه مورد بررسی و شناسایی قرار خواهد گرفت و تلاش می‌شود تا کالاها و تجهیزات حوزه درمان و پزشکی ساخت داخل، تا جایی که آسیبی برای سلامت شهروندان دربر نداشته باشد، موردحمایت و مورداستفاده قرار گیرد. درنهایت دستاوردهای این کارگروه به‌صورت خلاصه سیاستی (brief Policy) مختص حوزه درمـان سازمـان تأمین اجتماعی به تفکیک سه حوزه دارو، تجهیزات و کالای مصرفی ارائه خواهد شد.