به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، سومین جلسه کارگاه آموزشی «ارزیابی اقتصادی برنامه‌های سلامت» امروز یکشنبه 26 اسفند در سالن جلسات موسسه برگزار شد. در این جلسه  دکتر درودی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ادامه بحث مدل‌های ارزیابی اقتصادی، مباحثی را در مورد مدل مارکوف با استفاده از نرم‌افزار تری ایج (Tree Age) به شرکت‌کنندگان آموزش دادند.
مدل‌سازی اقتصادی و تکنیک‌های تحلیل تصمیم‌گیری به‌صورت گسترده‌ای در ارزیابی اقتصادی مداخلات مختلف سلامت، باهدف تولید اطلاعات باارزش در جهت کمک به اتخاذ سیاست‌های مناسب و تخصیص بهینه منابع سلامت، مورداستفاده قرار می‌گیرند.
در شرایط فعلی،با توجه به افزایش بالای هزینه‌های مراقبت‌های سلامت و کمبود منابع مالی که متولیان سلامت اعم از وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر با آن مواجه هستند، اهمیت این موضوع بیشتر شده است. در بین مدل‌های ارزیابی اقتصادی، مدل مارکوف کاربرد بیشتری دارد و برای کارشناسان و فارغ‌التحصیلان اقتصاد سلامت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.