نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی در لایحه بودجه سال 1398 دولت


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی در لایحه بودجه سال 1398 دولت» با سخنرانی دکتر یاسر باقری، روز چهارشنبه 17 بهمن، در طبقه چهارم موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برگزار می‌شود.
در وضعیتی که کشور با مسائل و مشکلاتی ازجمله تحریم‌های ناعادلانه و یک‌طرفه آمریکا روبرو است، حوزه رفاه و تأمین اجتماعی نیز به دلیل مشکلات ساختاری با انواع مشکلات و بحران‌هایی نظیر بیکاری، ناپایداری صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و ... روبرو است. واضح است که حل بسیاری از این مسائل و مشکلات در قالب قانون بودجه میسر نیست و باید اصلاحات ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی انجام گیرد. بااین‌وجود بودجه سالانه نیز نقش مهمی در کاهش این مشکلات خواهد داشت. در این نشست دکتر یاسر باقری مدیر گروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی موسسه، جایگاه حوزه رفاه و تأمین اجتماعی در بودجه سال 1398 را موردبحث و بررسی قرار می‌دهد.


حضور برای عموم آزاد است