به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، نشست تخصصی «حکمروایی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی»، روز دوشنبه، 15 بهمن در سالن اجتماعات موسسه برگزار می‌شود.

رشد روزافزون شرکت‌ها و جدایی ناگزیر مالکیت از مدیریت اسباب توسعه ادبیات و سازوکارهای حاکمیت شرکتی را فراهم آورده است. دشواری‌های مشارکت مستقیم سهامداران در مدیریت و حاکمیت بر شرکت هزینه‌های نمایندگی را توجیه کرده است.

بااین‌حال پویایی شرکت و هم‌زیست کردن منافع متعارض ذی‌نفعان آن، ضرورت طراحی یک ساختار حاکمیت شرکتی را دوچندان کرده است. به‌گونه‌ای که اکنون بدون طراحی سازوکارهای مترقی حاکمیت شرکتی امکان بقاء و پویایی شرکت‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

حال‌آنکه مسئله حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی از پیچیدگی‌های بیشتری برخوردار است. مالکیت‌های بین نسلی، اهداف حمایتی، اهداف بیمه‌ای، پوشش تعهدات با احتمالات متنوع، پایداری مالی ازجمله مسائلی است که حیات و ممات صندوق‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

حکمرانی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، رفاه و تأمین اجتماعی اقشار بسیاری را متأثر می‌کند. بدین‌جهت نهادهای بین‌المللی رهنمودهایی را برای کارآمدی هرچه بهتر نظام تدبیر صندوق‌ها توصیه کرده‌اند.

بدین منظور موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی نشست تخصصی حکمرانی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها را در دستور کار قرار داده است که شامل موضوعات زیر می‌شود:

  • اصول و شاخص‌های حکمرانی در سطح ملی؛ سخنران: دکتر بایزید مردوخی
  • حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی ناظر به رهنمودهای نهادهای بین‌المللی؛ سخنران: مصطفی صادق
  • اصول سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی؛ سخنران: کامل ابراهیمیان
  • اصول سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی ناظر به رهنمودهای نهادهای بین‌المللی؛ سخنران: دکتر عباس خندان

هزینه شرکت در نشست یک‌روزه: 200 هزار تومان

جهت هماهنگی و ثبت‌نام با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید:

88753245-021 داخلی 403

آدرس: میدان آرژانتین خیابان شهید احمد قصیر (بخارست) خیابان دهم، پلاک 20، سالن اجتماعات طبقه چهارم موسسه