برگزار می شود: نشست تخصصی «توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی»

به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، نشست تخصصی «توسعه سرمایه‌گذاری خارجی نهادها و شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی»، با سخنرانی آقای علی همت جو، روز چهارشنبه 1397/11/10در سالن طبقه چهارم موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی برگزار می شود.

از آنجا که سازمان تامین اجتماعی و زیر مجموعه­های اقتصادی و سرمایه گذاری آن در حال حاضر با دو مشکل کمبود فرصت‌های سرمایه­گذاری سودآور و همچنین ریسک نقدپذیری سرمایه­های خود به دلیل سهم بالا از بازار مواجه هستند، به نظر می­رسد که می­توان با استفاده از فرصت‌های سرمایه­گذاری در کشورهای مختلف جهان و به خصوص کشورهای آسیایی، تا حد زیادی بر معضلات ساختاری مدیریت سرمایه­گذاری خود و انجام تعهدات خود به عنوان یک صندوق بیمه­ای غلبه کند.

در همین راستا، این نشست خلاصه مطالعاتی را که در این زمینه در گروه اقتصاد و سرمایه گذاری موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام گرفته است، ارائه می کند و درصدد ارزیابی امکان سرمایه­گذاری شرکتها و نهادهای تحت پوشش سازمان بر حسب کشورها و همچنین رشته­ های مناسب برای سرمایه­گذاری است.

حضور برای عموم آزاد است.