اولین جلسه کارگروه های تخصصی اصلاح جدول تعیین نقص عضو برگزار شد


به گزارش روابط عمومی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، اولین کارگروه های تخصصی اصلاح جدول تعیین نقص عضو، در روز چهارشنبه ۱۲ دی در ستاد مرکزی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد. جلسات کمیته راهبردی این کارگروه ها از اوایل شهریور ماه شروع شده و کارگروه های تخصصی نیز در سیزده تخصص تشکیل خواهد شد.

اولین جلسه در رابطه با تخصص مغز و اعصاب بود که در این حوزه از متخصصین و فوق تخصصین مطرح دعوت شده بود. این متخصصین به همراه نمایندگان معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی و نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی در جلسه حضور داشتند و نظرات اصلاحی خود را مطرح کردند.